App- en profielmonitor geeft de huidige implementatiestatus weer voor toestellen tijdens een implementatie. De status combineert verschillende app- en profielinstallatiestatussen in Gereed, In behandeling of Niet voltooid.

Tabel 1. Beschrijvingen van implementatiestatussen in App- en profielmonitor
Status Beschrijving
Gereed Toestellen rapporteren de status Gereed wanneer de applicatie of het profiel met succes is geïnstalleerd.
In behandeling

De status In behandeling wordt door toestellen gerapporteerd wanneer een applicatie of profiel de volgende statussen meldt.

Profielen

 • Installatie in behandeling.
 • Verwijdering in behandeling.
 • Verwijderen niet bevestigd.
 • Verwijderen bevestigd.

Applicaties

 • Heeft inwisseling nodig.
 • Inwisseling.
 • Wordt gevraagd.
 • Installeren.
 • Verwijdering van MDM.
 • MDM verwijderd.
 • Onbekend.
 • Installatiecommando is gereed voor het toestel.
 • Wachten op installatie op toestel.
 • Inlogverzoek.
 • Bezig met updaten.
 • In afwachting van release.
 • Verzoek om MAM-beheer.
 • Installatiecommando verstuurd.
 • Downloaden wordt uitgevoerd.
 • Commando bevestigd.
Niet voltooid

Toestellen melden de status Niet voltooid wanneer een applicatie of profiel de volgende statussen meldt.

Profielen

 • In afwachting van informatie.

Applicaties

 • Door gebruiker verwijderd.
 • Installatie geweigerd.
 • Installatie mislukt.
 • Licentie niet beschikbaar.
 • Afgewezen.
 • Verzoek om MAM-beheer afgewezen.
 • Download mislukt.
 • Criteria ontbreken.
 • Commando mislukt.

Als u de status Niet voltooid ziet, selecteert u het getal naast de status om een toestellijstweergave te openen met alle toestellen die deze status rapporteren. Met deze functie kunt u toestellen met problemen onderzoeken, zodat u problemen met uw implementatie kunt oplossen.