U kunt groepen aan profielen, publieke applicaties en netwerkbeleid toewijzen. U kunt ook meerdere groepen van elk afzonderlijk type (organisatiegroep, smart group of gebruikersgroep) in een enkele sessie toewijzen.

Als u publieke applicaties wilt toewijzen, kunt u verschillende applicatiebeleidsregels instellen voor groepen gebruikers. Zie Flexibele implementatie gebruiken voor het toewijzen van applicaties in de VMware Workspace ONE UEM Mobile Application Management-handleiding voor meer informatie. U vindt deze op docs.vmware.com.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Toewijzingsgroepen.
  2. Selecteer één of meer groepen in de lijst en selecteer de knop Toewijzen boven aan de kolom.
    Op deze schermafbeelding van Toewijzingsgroepen is de knop Toewijzen te zien die wordt weergegeven als u een of meer groepen selecteert.
  3. De pagina Toewijzen geeft de Organisatiegroepen, Smart groups en Gebruikersgroepen weer die u hebt geselecteerd.
  4. Wijs deze toe door te zoeken naar een Profiel, Publieke applicatie en Netwerkregel. U kunt tot 10 profielen, 10 publieke applicaties en één netwerkregel kiezen.
    U kunt per sessie slechts items van een enkel type kiezen. Met een enkel commando kunt u bijvoorbeeld meerdere groepen toewijzen aan tot 10 verschillende profielen. Maar met een enkel commando is het niet mogelijk om meerdere groepen toe te wijzen aan 10 profielen, 10 applicaties en een netwerkbeleid. Indien u meerdere items van meerdere typen heeft, moet u voor elk type (profielen, apps en beleid) een aparte toewijzingssessie uitvoeren.
  5. Selecteer Volgende om de pagina Toesteltoewijzing bekijken weer te geven waar u de groepstoewijzing(en) kunt controleren.
  6. Selecteer Opslaan en publiceren om de toewijzing te voltooien.