Er verschijnen acties voor beheer op afstand in het subtabblad Algemene acties van het geselecteerde toestel in het Selfservice-portaal. Welke acties beschikbaar zijn hangen af van de inschrijvingsstatus, het toestelplatform en machtigingen voor de acties in kwestie.

Actie Beschrijving
Wijzig toegangscode Stel een nieuwe toegangscode in voor het geselecteerde toestel.
Toegangscode wissen Wist de toegangscode op het geselecteerde toestel en vraagt om een nieuwe toegangscode in te voeren. Deze actie is nuttig als gebruikers hun toesteltoegangscode vergeten en ze hun toestel niet kunnen ontgrendelen.
Toestel verwijderen Verwijdert het toestel uit het Selfservice-portaal.
Registratie verwijderen Verwijdert alle inschrijvingsaanvragen die nog in behandeling zijn uit het Selfservice-portaal.
Query naar toestel sturen Vraagt het toestel om een volledige set MDM-gegevens naar de Workspace ONE UEM-server te sturen.
Toestel wissen Wist alle gegevens van het geselecteerde toestel, waaronder alle data, e-mail, profielen en MDM-mogelijkheden en stelt de standaard-fabrieksinstellingen opnieuw in.
Hub downloaden Download en installeer Workspace ONE Intelligent Hub op het toestel dat gebruikt wordt om het SSP te zien.
Bedrijfsgegevens wissen Wist alle bedrijfsgegevens van het geselecteerde toestel en verwijdert het toestel uit Workspace ONE UEM. Alle bedrijfsgegevens die op het toestel staan worden verwijderd, inclusief MDM-profielen, beleid en interne applicaties. Het toestel keert terug naar de status waarin het verkeerde voordat Workspace ONE UEM geïnstalleerd werd.
Toestel lokaliseren Activeert de GPS-functie om een verloren of gestolen toestel terug te vinden. Deze actie is verborgen wanneer er beperkende privacyinstellingen actief zijn.
Toestel/scherm vergrendelen Vergrendelt het geselecteerde toestel zodat een niet-geautoriseerde gebruiker het niet kan gebruiken; dit is nuttig als het toestel verloren of gestolen is. Eindgebruikers kunnen de GPS-functie ook gebruiken om het toestel te vinden.
SSO vergrendelen Vergrendel de SSO-toegangscode voor applicaties op het toestel. De volgende SSO-app die wordt geopend zal om een toegangscode vragen.
Geluid maken Assisteert bij het vinden van een toestel door het een geluid te laten maken.
Inschrijfbericht opnieuw versturen

Stuurt een kopie van het originele inschrijfbericht (e-mail, SMS of QR-code) naar het toestel.

Als beveiligingsfunctie is het e-mailadres dat wordt weergegeven in het formulier voor het inschrijfbericht opnieuw versturen, alleen-lezen voor accounts die zijn ingeschreven met een token.

Bericht sturen Stuurt een bericht via e-mail, telefoonmelding of SMS naar het toestel.
Roaming instellen Kies of roaming voor dit toestel is ingeschakeld.
Toestel synchroniseren Laadt de meest recente inhoud, apps en bedrijfsbeleid op het toestel.
Inschrijfbericht bekijken

Bekijk de e-mail, SMS of QR-code met de actuele inloggegevens.

Als beveiligingsfunctie is deze actie niet beschikbaar voor accounts die zijn ingeschreven met een token.

Opmerking: Registratie- en inschrijfacties worden alleen getoond in de SSP als de inschrijving van het desbetreffende toestel nog in behandeling is.