Organisatiegroepen kunnen entiteiten omvatten die op basis van functie, geografische locatie en organisatievorm zijn gegroepeerd bieden en een multi-tenancy-oplossing mogelijk maken.

  • Schaalvergroting – Flexibele ondersteuning voor exponentiële groei.
  • Multitenancy (meerdere secundaire omgevingen) – Maak groepen die als onafhankelijke omgevingen functioneren.
  • Overname – Stroomlijn het installatieproces door onderliggende groepen zodanig in te stellen dat ze de configuraties van bovenliggende groepen overnemen.

In het voorbeeld van de meerkeuzelijst voor organisatiegroepen kunnen alle profielen, functies, applicaties en andere MDM-instellingen ingesteld worden vanuit het hoogste niveau van uw 'Wereldwijd BV'.

Vervolgens kunnen instellingen worden overgenomen door onderliggende organisatiegroepen, zoals AsiaPacific en EMEA of op een daaronder liggend niveau, zoals AsiaPacific > Manufacturing of op nog lager niveau, zoals AsiaPacific > Operations > Corporate.

Instellingen tussen zusterorganisatiegroepen zoals AsiaPacific en EMEA maken gebruik van de structuur met meerdere gebruikers van organisatiegroepen door deze instellingen van elkaar gescheiden te houden. Maar deze twee zusterorganisatiegroepen nemen de instellingen wél over van hun bovenliggende organisatiegroep, World Wide Enterpise.

Als alternatief kunt u ervoor kiezen om instellingen te overschrijven op een lager niveau en alleen de instellingen aan te passen die u wilt veranderen of juist wilt houden. Deze instellingen kunnen gewijzigd worden en naar ieder niveau overgedragen worden.