Met het selectievakje Notities vereist kunt u verplicht stellen dat beheerders notities invoeren om uit te leggen waarom ze bepaalde Workspace ONE UEM console acties verrichten.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Beveiliging > Afgeschermde acties.
 2. Als u vereist dat uw beheerders een notitie invoeren voordat deze acties worden uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat u de rol aanpast met de resource Notitie toevoegen (machtiging).
  Zie Beheerdersrol maken voor meer informatie.
  Instelling Beschrijving
  Toestel vergrendelen Vereis een notitie voor pogingen een toestel te vergrendelen in Toestellijst of Toestelgegevens.
  SSO vergrendelen Vereis een notitie voor pogingen een SSO-sessie te vergrendelen in Toestellijstweergave of Toestelgegevens.
  Toestel wissen Vereis een notitie voor pogingen een toestel te wissen in Toestellijstweergave of Toestelgegevens.
  Bedrijfsreset Vereis een notitie voor pogingen tot een bedrijfsreset op een toestel vanaf de pagina Toestelgegevens voor een Windows Rugged- of Rugged Android-toestel.
  Bedrijfsgegevens wissen Vereis een notitie voor pogingen bedrijfsgegevens te wissen in Toestelgegevens.
  Niveau van taaklogboek overschrijven Vereis een notitie voor pogingen om het huidige niveau van het taaklogboek te overschrijven in Groepen en instellingen > Beheerder > Diagnostische gegevens > Logboekregistratie.
  Toestel opnieuw opstarten Vereis een notitie voor pogingen tot opnieuw opstarten in Toestellen > Lijstweergave > Toestelgegevens.
  Afsluiten Vereis een notitie voor pogingen tot afsluiten in Toestellen > Lijstweergave > Toestelgegevens.