U kunt beheerdersrollen maken die specifieke taken vastleggen die in Workspace ONE UEM kunnen worden uitgevoerd. U kunt deze rollen toewijzen aan individuele beheerders.

Procedure

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen en selecteer Rol toevoegen in de UEM Console.
  Deze schermafbeelding toont het scherm Rol maken met categorieën links en Beheer doorzoekbare inhoud rechts.
 2. Voer bij Rol creëren de Naam en Omschrijving van de rol in.
 3. Maak een selectie in de lijst met Categorieën.
  In de sectie Categorieën worden categorieën zoals Toestelbeheer op een hoger hiërarchisch niveau geplaatst. Hieronder bevinden zich subcategorieën zoals Applicaties, Browser en Beheer in bulk. Deze indeling vereenvoudigt de procedure waarmee rollen worden gemaakt. De instellingen voor subcategorieën aan de rechterkant bevatten de selectievakjes Lezen en Beheren.
  Als u een selectie maakt in de sectie Categorieën, wordt de inhoud van de subcategorieën (individuele instellingen) weergegeven in het rechterpaneel. Elke individuele instelling heeft een eigen selectievakje voor Lezen en Bewerken en een selectievakje Lezen en Bewerken in de kolomkop waarmee alles kan worden ingeschakeld. Dit geeft u een zekere flexibiliteit in het beheer en het maken van aanpassingen tijdens het maken van rollen.
  Gebruik het tekstvak Resources zoeken om het aantal bronnen waaruit u kunt kiezen, te verfijnen. Bronnen worden doorgaans voorzien van hetzelfde label als in de UEM Console zelf. Als u bijvoorbeeld een beheerdersrol wilt beperken tot het bewerken van applicatielogs, voert u Applicatielogs in het vak Resources zoeken in. Vervolgens wordt er een lijst weergegeven met alle bronnen die de tekenreeks Applicatielogs bevatten.
 4. Schakel het gewenste selectievakje in voor Lezen en Bewerken in de bijbehorende velden voor de resource. U kunt er ook voor kiezen om één van de geselecteerde resources te wissen.
  Deze schermafbeelding laat zien hoe u door te klikken op de oranje cirkeldiagrammen nog een bewerking kunt selecteren voor een hele categorie.
 5. Als u overkoepelende categorieselecties wilt maken, selecteert u Geen, Lezen of Bewerken rechtstreeks in de sectie Categorieën zonder het rechterdeelvenster in te vullen. Selecteer het ronde pictogram rechts van de categorielabel, wat een vervolgkeuzemenu is. Gebruik deze selectiemethode als u zeker weet dat u voor de gehele categorie dezelfde bewerkingsmogelijkheden wilt selecteren: "geen", "alleen-lezen" of "bewerken".
 6. Klik op Opslaan om deze aangepaste rol te maken. U kunt nu de toegevoegde rol bekijken in de lijst op de pagina Rollen. Vanaf hier kunt u ook de detailgegevens van de rol bewerken of de rol verwijderen.

Volgende stappen

U moet de aangepaste rol bijwerken na iedere update van de Workspace ONE UEM-versie om de nieuwe bevoegdheden in te stellen in de laatste versie.