Door instellingen van de machtigingen van gebruikersgroepen verder te verfijnen kunt u opnieuw bepalen wie er binnen uw organisatie groepen kan bewerken. Als uw organisatie bijvoorbeeld een gebruikersgroep heeft voor directieleden, dan wilt u niet dat beheerders op een lager niveau machtigingen hebben om deze groep te beheren.

Gebruik de pagina Machtigingen om te bepalen wie bepaalde gebruikersgroepen kan beheren en wie profielen, netwerkbeleid en applicaties kan toewijzen aan gebruikersgroepen.

Procedure

 1. Navigeer naar Accounts > Gebruikersgroepen > Lijstweergave.
 2. Selecteer het pictogram Bewerken voor een bestaande gebruikersgroeprij.
 3. Selecteer het tabblad Machtigingen en selecteer daarna Toevoegen.
 4. Selecteer de Organisatiegroep waarvoor u machtigingen wilt definiëren.
  U moet een organisatiegroep (OG) selecteren die zich in de root van de OG-hiërarchie van de gebruikersgroep bevindt.
 5. Selecteer de Machtigingen die u wilt toekennen.
  • Groep beheren (bewerken/verwijderen) – Activeer de mogelijkheid om gebruikersgroepen te bewerken en verwijderen.
  • Gebruikers in groep beheren en inschrijving toestaan – Beheer gebruikers in de gebruikersgroep en sta een toestelinschrijving toe in de (OG). Deze instelling kan alleen worden ingeschakeld wanneer Groep beheren (bewerken/verwijderen) ook is ingeschakeld. Als Groep beheren (bewerken/verwijderen) is uitgeschakeld, is deze instelling ook uitgeschakeld.
  • Groep voor toewijzing gebruiken – Gebruik de groep om beveiligingsbeleid en ondernemingsbronnen toe te wijzen aan toestellen. Deze instelling kan alleen worden gewijzigd als Groep beheren (bewerken/verwijderen) is uitgeschakeld. Als Groep beheren (bewerken/verwijderen) is ingeschakeld, is deze instelling vergrendeld en niet bewerkbaar.
   • Deze instelling is uitgeschakeld wanneer de gebruikersgroep wordt beheerd door een bovenliggende OG en u wilt de groep toewijzen vanuit een van de onderliggende OG’s.
 6. Selecteer het Bereik van deze machtigingen, dat wil zeggen, welke groepen beheerders gemachtigd zijn om deze gebruikersgroep te beheren of te gebruiken. Slechts één van de volgende opties kan actief zijn.
  • Alleen beheerder – De machtigingen zijn alleen van invloed op beheerders van de bovenliggende OG.
  • Alle beheerders op en onder deze organisatiegroep – De machtigingen zijn van invloed op beheerders in de OG en alle beheerders in alle onderliggende OG.
 7. Selecteer Opslaan.