U kunt beheerdersrollen importeren die u uit een andere omgeving als XML-bestand heeft geëxporteerd als een mobiele resource, zodat u tijd kunt besparen.

Procedure

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen en selecteer Rol importeren.
 2. Op de importpagina selecteert u Bladeren en zoekt u naar het eerder opgeslagen .xml-bestand. Selecteer de knop Uploaden om de beheerdersrol naar de categorielijst te uploaden, zodat die wordt gevalideerd.
 3. Workspace ONE UEM voert een aantal controletaken uit, inclusief een .xml-bestandscontrole, een controle van de te importeren rolbevoegdheden, en controle op dubbele namen, en één op lege namen en omschrijvingen.
 4. Controleer de instellingen en verifieer de specificaties van de geïmporteerde rollen door specifieke Categorieën in het linker scherm te selecteren.
 5. Desgewenst kunt u ook de resources en de naam en beschrijving van de geïmporteerde rol bewerken. Als u zowel de bestaande als de geïmporteerde rol wilt houden, moet u de bestaande beheerdersrol een nieuwe naam geven voordat u de nieuwe rol importeert.
  1. Als de rol die u importeert dezelfde naam heeft als een bestaande rol in uw omgeving, wordt er een bericht weergegeven. "Er bestaat al een rol met deze naam in deze omgeving. Wilt u die bestaande rol overschrijven?"
  2. Als u Nee selecteert, zal de bestaande rol in uw omgeving onaangetast blijven en het importeren van de rol wordt geannuleerd.
  3. Als u Ja selecteert, wordt u gevraagd een beveiligingspincode in te voeren. Als u de juiste code invoert, wordt de bestaande rol vervangen door de geïmporteerde rol.
 6. Klik op Opslaan om de geïmporteerde rol in de nieuwe omgeving toe te voegen.