Als u een instelling probeert te configureren die organisatiegroepbeperkingen heeft, wordt dit aangegeven op de pagina's onder Groepen en instellingen > Alle instellingen.

Deze instelling kan alleen op organisatiegroep van het type “klant” worden ingeschakeld.

De volgende beperkingen zijn van toepassing op organisatiegroepen van het type Klant:

  • Of u zich nu bevindt in een SaaS- of on-premises omgeving, u geen geneste klant-organisatiegroepen creëren.