U kunt bijhouden of gebruikers de gebruiksvoorwaarden hebben geaccepteerd, zodat u zo indien nodig actie kunt ondernemen.

Voorwaarden

Bekijk gegevens over de specifieke organisatiegroepen en over de aanvaarding van de console en toestelinschrijvingen. Bekijk de aanvaardingen rechtstreeks in de Workspace ONE UEM console of exporteer het rapport in een bestand met XLSX- of CSV-indeling. Beide indelingen kunnen met MS Excel worden weergeven.

Procedure

  1. Navigeer naar Monitor > Rapporten en analyse > Rapporten > Lijstweergave.
  2. Zoek naar en genereer het rapport Acceptatie gebruiksvoorwaarden door de titel van het rapport te selecteren.
  3. Selecteer de Organisatiegroepen.
  4. Selecteer het Type gebruiksvoorwaarden.
  5. Selecteer het Rapportformaat.
  6. Selecteer Downloaden om het rapport op te slaan.

resultaten

VMware Workspace ONE UEM biedt geen juridisch bindende voorbeeldteksten. Het juridische team van uw bedrijf moet alle eventuele voorbeeldteksten controleren.