Het kan voorkomen dat u een rol exporteert naar een andere omgeving die gebruikmaakt van een eerdere versie van Workspace ONE UEM. Deze eerdere versie heeft wellicht niet dezelfde resources en bevoegdheden die opgenomen zijn in de te importeren rol.

In deze gevallen ontvangt u van Workspace ONE UEM de volgende melding:

Sommige machtigingen in deze omgeving konden niet in het geïmporteerde bestand worden gevonden. Controleer en corrigeer de geselecteerde machtigingen voordat u opslaat.

Gebruik de pagina met de categorielijst om de geselecteerde machtigingen te deselecteren. Hiermee kunt u de rol in de nieuwe omgeving opslaan.