Het bekijken van de lijst met resources (of machtigingen) helpt u bij het maken van beheerdersrollen, die bepalen wat een beheerder wel en niet kan doen in de UEM Console. U kunt alle bronnen en machtigingen van de rol van een beheerder bekijken in de lijstweergave voor beheerdersrollen, met inbegrip van aangepaste en standaardrollen.

Voorwaarden

Rollen bestaan uit honderden resources, of rechten, voor toegang (alleen-lezen of bewerken) tot een specifieke functie binnen de UEM console. Voer de volgende stappen uit om de resources van een beheerdersrol te bekijken.

Procedure

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen.
 2. Zoek de beheerdersrol waarvan u de rechten wilt weergeven. Als u een grote bibliotheek met beheerdersrollen hebt, gebruikt u het zoekveld in de rechterbovenhoek om te verfijnen.
 3. Selecteer de naam van de rol. Dit is een link naar het scherm Rol weergeven met alle machtigingen die zijn gekoppeld aan de rol.
  • Rolcategorieën worden weergegeven in het linkerpaneel. Er zijn mogelijk rolsubcategorieën die u kunt uitvouwen.
  • Zie Indicator voor lezen/bewerken in categorieën voor beheerdersrollen voor meer informatie over de oranje gekleurde visuele indicatoren voor lezen/bewerken in dit scherm.
  • Als u een specifieke categorie in het linkerpaneel selecteert, worden de categorie, de naam en de beschrijving van elke bron weergegeven aan de rechterkant. De link Details uiterst rechts toont elke specifieke alleen-lezen- en bewerken-functie in de UEM console.
  • U kunt het tekstvak In resources zoeken gebruiken om op naam te zoeken naar een specifieke functie. Als u bijvoorbeeld een beheerdersrol wilt maken die alleen een label aan een toestel kan toevoegen, voert u het woord 'label' in het tekstvak Zoekveld in en drukt u op de toets Enter. Elke resource die de tekenreeks "label" bevat in de categorie, naam, beschrijving of beschrijvingsdetails, wordt in het rechterdeelvenster weer gegeven. Deze zoekfunctie vereenvoudigt het zoeken naar een specifieke label-gerelateerde functie en het toewijzen daarvan aan een rol.
   Opmerking: Houd er rekening mee dat "voorbereide inrichting", zoals in Voorbereide inrichting van toestellen, ook de tekenreeks "label" bevat.
 4. Wanneer u klaar bent met controleren van beheerdersrollen, selecteert u Sluiten.

Volgende stappen

U kunt deze stappen toepassen om uw eigen rollen te maken door naar Beheerdersrol maken te gaan.