U kunt een profiel voor netwerkbeleid toevoegen. Dit is een hybride van een netwerkbeleid en een toestelprofiel, dat het beste van deze twee functies combineert. U voegt een profiel voor netwerkbeleid in twee stappen toe: 1) een toestelprofiel maken en 2) dit toewijzen als een 'actie' in een netwerkbeleid.

Profielen voor netwerkbeleid worden op dezelfde manier gemaakt en opgeslagen als automatische en optionele toestelprofielen.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Profielen, selecteer Toevoegen en vervolgens Profiel toevoegen en selecteer een platform.
 2. Selecteer een Naam voor uw nalevingsbeleid dat u zich later kunt herinneren.
 3. Selecteer op het profieltabblad Algemeen de vermelding Netwerkbeleid in het vervolgkeuzemenu Toewijzingstype.
 4. Voltooi de resterende instellingen voor Algemeen en Nettolading.
 5. Selecteer Opslaan en publiceren wanneer u klaar bent.
 6. Selecteer dit profiel in uw netwerkbeleid.
 7. Navigeer naar Toestellen > Netwerkregels > Lijstweergave, selecteer Toevoegen en selecteer vervolgens een platform.
 8. Definieer de Regels en selecteer Volgende.
 9. Maak op het tabblad Acties de volgende selecties.
  1. Stel het eerste vervolgkeuzemenu in op Profiel.
  2. Stel het tweede vervolgkeuzemenu in op Netwerkbeleidsprofiel installeren.
  3. Stel het derde vervolgkeuzemenu in op het toestelprofiel dat u een naam hebt gegeven.
 10. Selecteer Volgende en ga verder met het configureren van de overige instellingen waaronder die op de tabbladen Toewijzing en Samenvatting.
 11. Sla het netwerkbeleid op door Voltooien of Voltooien en activeren te selecteren.

Volgende stappen

Zie Algemene profielinstellingen toevoegen voor stapsgewijze instructies voor het voltooien van een toestelprofiel.

Zie Netwerkbeleid toevoegen voor stapsgewijze instructies voor het voltooien van een netwerkbeleid.