In bepaalde unieke gevallen moet de procedure voor inschrijving in Workspace ONE UEM powered by AirWatch voor specifieke organisaties en implementaties worden aangepast. Voor alle overige inschrijvingsopties hebben eindgebruikers de inloggegevens nodig die staan beschreven in de sectie Benodigde informatie in deze handleiding.

  • Omgevingen met meerdere domeinen – Inloggen voor inschrijven in omgevingen met één domein of met meerdere domeinen wordt ondersteund, mits ze in de volgende indeling worden gemaakt. domein\gebruikersnaam.
  • Kioskmodus en Kiosk Designer – Eindgebruikers van Windows Desktop kunnen hun Desktop-toestellen in de kioskmodus configureren. Gebruikers kunnen Kiosk Designer ook gebruiken in de Workspace ONE UEM-console om een multi-applicatiekiosk te maken.
  • Inschrijving via notificatievragen – De eindgebruiker ontvangt meldingen (e-mail en SMS) met de inschrijvings-URL en voert de groeps-ID in met de inloggegevens. Het apparaat wordt automatisch ingeschreven en uitgerust met alle MDM-functies en content wanneer de eindgebruiker de gebruiksvoorwaarden accepteert. Deze acceptatie bevat bepaalde applicaties en functies van de Workspace ONE UEM-server.
  • Inschrijving met één klik – Deze methode is van toepassing op inschrijvingen via het internet. De beheerder verzendt een token, dat door Workspace ONE UEM is gegenereerd, samen met de inschrijvings-URL naar de gebruiker. De gebruiker selecteert alleen de opgegeven link om het toestel te verifiëren en in te schrijven, waardoor dit het gemakkelijkste en veiligste inschrijvingsproces is voor de eindgebruiker. Deze methode kan ook worden beveiligd door verlooptijden in te stellen.
    • Internetinschrijving - Er is een optioneel welkomstscherm beschikbaar dat beheerders kunnen activeren voor gebruikers die zich via het internet willen inschrijven door de code "/enroll/welcome" aan de omgeving toe te voegen. Door de URL https://<custenvironment > /enroll/welcome aan gebruikers te leveren die meedoen aan internetinschrijving, zien ze bijvoorbeeld het scherm Welkom bij Workspace ONE UEM. Dit scherm bevat de mogelijkheid om in te schrijven met een e-mailadres of groeps-ID. Internetinschrijving is ook beschikbaar voor Workspace ONE UEM versie 8.0 en hoger.
  • Tweestapsverificatie – De beheerder verzendt hetzelfde inschrijvingstoken dat door Workspace ONE UEM is gegeneerd, maar de gebruiker moet ook zijn eigen inloggegevens invoeren. Deze methode draait net zo eenvoudig als de inschrijving in één klik, maar levert een extra laag van beveiliging. Deze aanvullende beveiligingsmaatregel vraagt om de unieke inloggegevens van de gebruiker.
  • Registratie van de eindgebruiker – De gebruiker logt in het Selfservice-portaal in en registreert zijn eigen toestel. Zodra de registratie voltooid is, verzendt het systeem een e-mail naar de eindgebruiker met de inschrijvings-URL en de inloggegevens. In deze methode wordt ervan uitgegaan dat beheerders de toestellen nog niet in een vloot met zakelijke toestellen hebben geregistreerd. Er wordt ook van uitgegaan dat bedrijfseigen toestellen zich moeten registreren zodat administratoren de inschrijvingsstatus kunnen bijhouden. Registratie van eindgebruikers houdt tevens in dat bedrijfseigen toestellen kunnen worden gebruikt in combinatie met toestellen die de gebruiker zelf heeft gekocht.
  • Toestelinrichting voor één gebruiker (staging) – De beheerder richt toestellen in namens een eindgebruiker. Deze methode is nuttig voor beheerders die meerdere toestellen moeten instellen voor een heel team of enkele leden van een team. Deze methode bespaart de eindgebruikers veel tijd en moeite bij het inschrijven van hun toestellen. De beheerder kan ook een toestel configureren en inschrijven en deze rechtstreeks naar de gebruiker verzenden die zich op een andere locatie bevindt.
  • Toestelinrichting voor meerdere gebruikers (staging) – De beheerder richt toestellen in die door meerdere gebruikers worden gebruikt. Elk toestel wordt ingeschreven en ingericht met een specifieke reeks functies waartoe gebruikers alleen toegang hebben nadat zij zijn ingelogd met hun unieke inloggegevens.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie.

Registratietokens inschakelen en een standaardbericht creëren.

Toestelregistratie door eindgebruikers.

Registratie van het toestel.

Toestellen inrichten voor een enkele gebruiker.

Toestellen inrichten voor meerdere gebruikers.