Wanneer u een geofencing-gebied heeft toegevoegd, kunt u dit toepassen op een profiel in combinatie met andere nettoladingen om zo effectievere profielen te maken.

Als een gebruiker de locatievoorzieningen op zijn iOS-toestel handmatig uitschakelt, kan Workspace ONE UEM geen locatie-updates meer verzamelen. Workspace ONE UEM gaat er vanuit dat het toestel zich op de locatie bevindt waar het is uitgeschakeld.

Procedure

  1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Profielen > Toevoegen en selecteer een platform.
  2. Selecteer Alleen installeren op toestellen binnen de geselecteerde gebieden op het tabblad Algemeen.
    Het vak Toegewezen geofencing-gebieden wordt weergegeven. Als er geen geofencing-gebied is ingesteld, zal het menu u terugleiden naar het menu voor het creëren van een geofencing-gebied.
  3. Wijs één of meerdere geofencing-gebieden aan dit profiel toe.
  4. Configureer een lading, zoals een toegangscode, beperkingen of Wi-Fi die u alleen wilt toepassen als toestellen zich binnen de geselecteerde zone bevinden.
  5. Klik op Opslaan en publiceren.

Voorbeeld

U kunt bijvoorbeeld geofence-gebieden rond elk van uw vestigingen definiëren. Voeg vervolgens een nettolading met beperkingen toe die toegang blokkeert tot het Game Center, multiplayer gaming, YouTube-content en andere instellingen. Zodra dit geactiveerd is, zullen de werknemers van de organisatiegroep op wie het profiel wordt toegepast, niet langer toegang hebben tot deze functies terwijl ze in het kantoor zijn.