U kunt regels configureren die bepalen hoe toestellen aan organisatiegroepen worden toegewezen na inschrijving in Workspace ONE UEM powered by AirWatch. U bent beperkt tot één toewijzingsregel voor aangepaste kenmerken per organisatiegroep.

Procedure

 1. Zorg ervoor dat u momenteel in een organisatiegroep van het klanttype zit.
 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Geavanceerd.
 3. Stel Toesteltoewijzingsregels in op Ingeschakeld.
 4. Stel het Type in op Organisatiegroep per aangepaste eigenschap.
 5. Selecteer Opslaan.
 6. Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Aangepaste eigenschappen > Lijstweergave > Toevoegen > Eigenschap toevoegen en maak een aangepaste eigenschap indien u dat nog niet hebt gedaan.
  Raadpleeg Aangepaste eigenschappen creëren voor meer informatie.
 7. Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Aangepaste eigenschappen > Toewijzingsregels voor aangepaste eigenschappen > Regel toevoegen.
 8. Selecteer de Organisatiegroep waaraan de regel toestellen toewijst.
 9. Selecteer Regel toevoegen om de logica van de regel te definiëren.
  Instelling Beschrijving
  Eigenschap/applicatie

  Deze aangepaste eigenschap bepaalt de toesteltoewijzing.

  Operator

  Deze operator vergelijkt de Eigenschap met de Waarde om te bepalen of het toestel in aanmerking komt voor het product.

  Wanneer u meer dan één operator in een regel gebruikt, moet u een Logische operator tussen elke Operator gebruiken.

  Opmerking: Er is een beperking in de operators voor kleiner dan (<) en groter dan (>). Deze beperking omvat varianten op 'kleiner dan of gelijk aan' en 'groter dan of gelijk aan'. Deze operators zijn wiskundig in karakter, hetgeen betekent dat ze effectief zijn voor het vergelijken van getallen, inclusief gehele getallen. Ze worden niet gebruikt om niet-numerieke tekenreeksen te vergelijken. En ondanks dat het normaal is dat softwareversies worden weergegeven met getallen die een gesorteerd versioningsysteem (bijvoorbeeld 6.14.2) aangeven, zijn dergelijke weergaven geen getallen, omdat ze meer dan één decimaalteken bevatten. Deze weergaven zijn daadwerkelijk tekenreeksen. Daarom kan een toewijzingsregel die versienummers van software met meerdere decimalen vergelijkt door middel van minder of meer dan de operators (en hun varianten) resulteren in een foutbericht.
  Waarde Alle waarden van alle relevante toestellen zijn hier geselecteerd voor de Eigenschap die voor de regel is geselecteerd.
  Logische operator toevoegen Klik hierop om een meerkeuzemenu te tonen met logische operators, zoals AND, OR, NOT en haakjes. Complexere regels zijn ook mogelijk.
 10. Selecteer Opslaan nadat u de logische werking van de regel heeft ingesteld.

resultaten

Wanneer een toestel met een toegewezen eigenschap wordt ingeschreven, wijst de regel het toestel aan de gedefinieerde organisatiegroep toe.