Wanneer u op een subset met toestellen filtert, kunt u bulkacties uitvoeren op meerdere toestellen door deze te selecteren en vervolgens een keuze te maken in het cluster met actieknoppen.

De schermafbeelding toont het cluster met actieknoppen dat u ziet wanneer u een of meer toestellen selecteert.

Acties in bulk zijn alleen beschikbaar in de toestellijstweergave als u deze hebt ingeschakeld in de systeeminstellingen (Groepen instellingen > Alle instellingen > Systeem > Beveiliging > Afgeschermde acties). Voor acties in bulk heeft u een pincode nodig.

Wanneer u toestellen in de Lijstweergave heeft geselecteerd, ziet u het aantal geselecteerde toestellen naast de actieknoppen. Daarbij inbegrepen zijn ook gefilterde toestellen die zijn geselecteerd.

Opmerking: In de lijstweergave voor toestellen kunnen de bulkacties die beschikbaar zijn wanneer u een reeks toestellen selecteert met de Shift-toets, afwijken van de bulkacties die beschikbaar zijn wanneer u het selectievakje Algemeen gebruikt.

Zie voor meer informatie over de betreffende acties Toestelacties - Omschrijving en voor meer informatie over selectiemethoden Toestellen selecteren in de lijstweergave.

Limieten voor acties in bulk

Om te waarborgen dat het beheer van een groot toestelbestand soepel verloopt kunt u een maximumaantal toestellen instellen voor het uitvoeren van acties in bulk.

U kunt de limieten wijzigen door naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Geavanceerd > Beheer in bulk te navigeren. Er zijn verschillende toestelacties vermeld waarvoor u het maximale aantal toegestane toestellen kunt wijzigen.

Als er meerdere toestellen zijn geselecteerd en er een limiet is geplaatst op beheer in bulk, wordt er een link naast het aantal items weergegeven met het bericht: Sommige acties zijn uitgeschakeld vanwege limieten voor acties in bulk. Dit houdt in dat het aantal geselecteerde toestellen groter is dan het maximale aantal apparaten dat is toegestaan voor bepaalde toestelacties.

U kunt deze koppeling selecteren om te zien welke acties zijn uitgeschakeld.

Waarschuwing voor acties in bulk in de wachtrij

De verwerking van bulkacties kost enige tijd. Er wordt een melding weergegeven als u een nieuwe actie in bulk initieert terwijl vorige acties nog door de Workspace ONE ™ UEM-console worden uitgevoerd.

Your previous bulk actions requested are still being processed. This request is run once the previous actions are complete. Do you want to continue with the current request?

Selecteer Ja om de nieuwe actie in bulk aan de wachtrij toe te voegen. Selecteer Nee om de actie te annuleren.