Om profielen voor netwerkbeleid in Workspace ONE UEM powered by AirWatch te begrijpen, moet u toestelprofielen en netwerkbeleid volledig begrijpen. Toestelprofielen dienen als fundering voor toestelbeheer en -beveiliging terwijl netwerkbeleid als beveiligingspoort dient die bedrijfsinhoud beschermt.

Toestelprofielen geven u controle over een groot aantal toestelinstellingen. Deze instellingen zijn onder andere complexiteit van toegangscodes, geofencing, tijdschema’s, functionaliteit van de hardware van toestellen, Wi-Fi, VPN, e-mail en certificaten.

De engine voor naleving bewaakt regels, forceert actie en past escalaties toe (die u allemaal definieert). Profielen voor netwerkbeleid proberen echter de netwerkbeleidsengine alle opties en instellingen te leveren die normaliter alleen beschikbaar zijn voor toestelprofielen. Zie netwerkregels voor meer informatie.

U kunt bijvoorbeeld een speciaal toestelprofiel maken dat identiek is aan uw normale toestelprofiel, alleen met instellingen die beperkter zijn. U kunt vervolgens dit speciale toestelprofiel op het tabblad Acties toepassen wanneer u uw netwerkbeleid definieert. Met een dergelijke aanpak kunt u een beperkter netwerkprofiel toepassen als de gebruiker zijn toestel niet conform het netwerkbeleid laat werken.