Inschrijving via automatische ontdekking maakt de procedure voor het inschrijven van toestellen in beoogde omgevingen en organisatiegroepen eenvoudiger doordat e-mailadressen van eindgebruikers worden gebruikt.

Configureer automatische ontdekking en inschrijving vanuit een bovenliggende organisatiegroep door de volgende stappen te volgen.

Procedure

  1. Ga naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Beheer > Cloudservices en schakel de instelling Automatische ontdekking in. Voer het e-mailadres in dat u gebruikt om in te loggen bij AirWatch-id voor automatische ontdekking en selecteer Identiteit instellen.
    1. Ga indien nodig naar https://my.workspaceone.com/set-discovery-password om het wachtwoord voor de automatische ontdekkingservice in te stellen. Wanneer u zich hebt geregistreerd en Identiteit instellen heeft geselecteerd, wordt het HMAC-token automatisch ingevuld. Klik op Verbinding testen om te controleren of de verbinding werkt.
  2. Schakel de optie Certificaatpinning voor automatische ontdekking in om uw eigen certificaat te uploaden en dit aan de automatische-ontdekkingfunctie te koppelen. U kunt de geldigheidsdata en andere gegevens voor bestaande certificaten bekijken en deze certificaten ook Vervangen en Wissen.
  3. Kies Een certificaat toevoegen. De instellingen Naam en Certificaat worden weergegeven. Voer de naam van het certificaat dat u wilt uploaden in, klik op Uploaden en selecteer het certificaat op uw toestel.
  4. Selecteer Opslaan om het instellen van automatische ontdekking te voltooien.

Volgende stappen

Geef eindgebruikers die zich inschrijven de instructie dat zij ter verificatie hun e-mailadres moeten invoeren in plaats van een omgevings-URL en groeps-ID. Wanneer gebruikers toestellen inschrijven met een e-mailadres, worden ze ingeschreven in dezelfde groep als die wordt vermeld in de Inschrijvingsorganisatiegroep van het gekoppelde gebruikersaccount.