Het tabblad Groepen stelt u in staat om basale informatie over organisatiegroepen en groeps-ID's voor eindgebruikers te bekijken en bewerken. Schakel Toewijzingsmodus groeps-ID in, zodat u kunt selecteren hoe de Workspace ONE UEM powered by AirWatch-omgeving groeps-ID's aan gebruikers toewijst.

U vindt het tabblad Groepen door te navigeren naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

Instelling Beschrijving
Toewijzing groeps-ID

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alle toewijzingsmodi.

 • Standaard - Selecteer dit als gebruikers groeps-ID's krijgen om te gebruiken bij de inschrijving. De gebruikte groeps-ID bepaalt aan welke organisatiegroep een gebruiker wordt toegewezen.
 • Gebruiker selecteert groeps-ID - Kies deze optie om gebruikers in uw directory service bij inschrijving een groeps-ID uit een lijst te laten kiezen. In de sectie Toewijzing groeps-ID wordt een lijst weergegeven met beschikbare organisatiegroepen en hun groeps-ID's. Het is voor deze lijst niet nodig handmatig groepen toe te wijzen, maar gebruikers lopen dan wel het risico dat ze een incorrecte groeps-ID kiezen.
 • Automatisch selecteren op basis van de gebruikersgroep - Deze optie is alleen van toepassing als u integreert met bestaande gebruikersgroepen. Kies deze optie om u ervan te verzekeren dat gebruikers automatisch aan organisatiegroepen worden toegewezen op basis van hun groepstoewijzing in uw directoryservice.

  De sectie Groepstoewijzing - instellingen geeft een lijst met alle organisatiegroepen voor de omgeving en hun gekoppelde AD/LDAP-gebruikersgroepen.

  Selecteer de knop Groepstoewijzing bewerken om de instellingen voor de organisatiegroep/gebruikersgroep te bewerken en de volgorde van belangrijkheid van de groepen te bepalen.

  Bijvoorbeeld: U heeft drie groepen, Directie, Verkoop en Global, die zijn geordend op rol van functies. Iedereen is lid van Globaal, dus als u die gebruikersgroep als eerste instelt, worden al uw gebruikers in één enkele organisatiegroep geplaatst.

  Als u in plaats daarvan de groep Directie als eerste instelt, kunt u ervoor zorgen dat de kleine groep mensen die tot die groep behoren in hun eigen gebruikersgroep worden geplaatst. Stel vervolgens Verkoop als tweede in en u kunt ervoor zorgen dat alle werknemers van de afdeling Verkoop in een organisatiegroep specifiek in Verkoop worden geplaatst. Door Globaal als laatste in te stellen wordt iedereen die niet al aan een groep is toegewezen in een afzonderlijke organisatiegroep geplaatst.

Tabel 1. Standaard
Instelling Beschrijving
Standaardeigendomsstatus

Selecteer de Standaardeigendomsstatus van de inschrijving van toestellen bij de huidige organisatiegroep.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt het instellen van een standaardeigendomsstatus.

Standaardrol

Selecteer de standaardrollen die zijn toegewezen aan gebruikers in de huidige organisatiegroep en die invloed kunnen hebben op de toegang tot het Selfservice-portaal.

 1. Volledige toegang - Geeft gebruikers toegang tot geavanceerde SSP-functies zoals installeren/verwijderen van profielen en applicaties, toegangscodes opnieuw instellen, toestelberichten sturen en schrijftoegang tot inhoud.
 2. Basistoegang - Geeft gebruikers toegang tot basisfuncties. Ze kunnen hun eigen toestel registreren, profielen en applicaties bekijken (maar niet installeren), hun eigen account bekijken, een query sturen en hun eigen toestel zoeken.
 3. Externe toegang - Gebruikers met externe toegang hebben dezelfde mogelijkheden als gebruikers met basistoegang, maar hebben ook alleen-lezen toegang tot inhoud op de SSP die expliciet met ze wordt gedeeld.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt het instellen van een standaardrol.

Standaardactie voor inactieve gebruikers

Selecteer de standaardactie die Active Directory-gebruikers beïnvloedt als hun toestellen inactief worden.

De verwerking van accounts is altijd meer gebruikersgericht dan toestelgericht. Dit betekent dat het verwerkingsgedrag dat op toestellen wordt toegepast, is gebaseerd op de instellingen voor de OG waarin de gebruiker wordt beheerd, niet die van het toestel.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt het instellen van een standaardactie voor inactieve gebruikers.

Tabel 2. Gebruikersgroep synchroniseren
Instelling Beschrijving
Gebruikersgroepen in realtime synchroniseren voor Workspace ONE

Workspace ONE kan gebruikersgroepen synchroniseren voor een bepaalde gebruiker als hij of zij zich met de UEM-console registreert.

Deze functie is standaard ingeschakeld en is vooral effectief wanneer gebruikersgroepen met grote regelmaat worden gebruikt voor de toewijzing van applicaties, profielen en beleid of de mapping van gebruikers.

Deze functie is een zware belasting voor de CPU, dus tenzij uw situatie vergelijkbaar is met de bovenstaande situatie, is het beter om deze instelling uit te schakelen voor verbeterde prestaties en om latentieproblemen te voorkomen tijdens het starten van de Workspace ONE-applicatie.

Tabel 3. Gebruikersrol mapping
Instelling Beschrijving
Mapping op basis van directory-groep inschakelen

Selecteer dit vakje voor het inschakelen van gerangschikte toewijzingen die een gebruikersgroepdirectory aan een specifieke Workspace ONE UEM-rol koppelen. Gebruikers die behoren tot een bepaalde groep krijgen de bijbehorende rollen toegewezen. Als ze tot meer dan één groep behoren, krijgen ze de hoogste gerangschikte koppeling.

U kunt de volgorde waarin gebruikersgroepen met bijbehorende rollen worden gerangschikt, bewerken door de knop Toewijzing bewerken te selecteren.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt mapping op basis van directory-groep.