Wanneer u doorgaat op het tabblad Optionele vraag, is het mogelijk dat u extra toestelinformatie opvraagt of optionele berichten over de inschrijving en MDM-informatie aan de eindgebruiker voorstelt.

U vindt het tabblad Optionele vraag door te navigeren naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

Instelling Beschrijving
Vragen naar het eigendomstype van het toestel

U kunt de eindgebruiker vragen zijn eigendomstype te selecteren. Anders kunt u ook een standaardstatus instellen voor de huidige organisatiegroep.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt vragen naar een eigendomstype van het toestel.

Welkomstbericht weergeven

U kunt aan het begin van de inschrijvingsprocedure een welkomstbericht aan uw gebruikers tonen. U kunt zowel de kop als de hoofdtekst van dit welkomstbericht configureren door te navigeren naar Systeem > Lokalisatie > Lokalisatie-editor. Selecteer vervolgens respectievelijk het label 'EnrollmentWelcomeMessageHeader' en het label 'EnrollmentWelcomeMessageBody'.

Bericht voor installatie van toestelbeheersprofiel weergeven

U kunt tijdens de inschrijvingsprocedure een bericht weergeven aan uw gebruikers. U kunt zowel de kop als de hoofdtekst van dit MDM-installatiebericht configureren door te navigeren naar Systeem > Lokalisatie > Lokalisatie-editor. Selecteer vervolgens respectievelijk het label 'EnrollmentMdmInstallationMessageHeader' en het label 'EnrollmentMdmInstallationMessageBody'.

Als u ervoor kiest uw eigen koptekst en hoofdtekst met de lokalisatie-editor te wijzigen, moet u niet vergeten om "overschrijven" in te schakelen in de optie Huidige instelling. Hiermee zorgt u ervoor dat uw wijzigingen in plaats van de standaardwaarden worden gebruikt.

Naast het aanbrengen van eenmalige lokalisatiewijzigingen kunt u ook lokalisatiewijzigingen aanbrengen in bulk door een bewerkt .csv-bestand (komma-gescheiden waarden) te uploaden. Download dit .csv-bestand met lokalisatiesjabloon door te navigeren naar Systeem > Lokalisatie > Lokalisatie-editor en selecteer de knop Wijzigen. Bewerk het bestand al gelang naar uw voorkeur om lokalisatiewijzigingen in bulk te beïnvloeden en upload het bestand via hetzelfde scherm.

Inschakelen van vraag naar inschrijvingsemail

U kunt de gebruiker vragen tijdens de inschrijving zijn inloggegevens in te voeren.

de prompt "Inschrijvingse-mail" vraagt de eindgebruiker naar zijn e-mailadres, zodat die optie automatisch kan worden ingevuld in het gebruikersrecord. Deze gegevens zijn nuttig voor organisaties die e-mail implementeren op toestellen door gebruik te maken van de opzoekwaarde {EmailAddress}.

Opvragen van het toestelactivanummer inschakelen

U kunt de gebruiker tijdens de inschrijving vragen de activacode van het toestel in te voeren.

Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt vragen naar inschrijvingen per e-mail, maar alleen als Vraag naar eigendom van het toestel is ingeschakeld en alleen voor bedrijfseigen toestellen.

Welkomstmeldingen tijdens inschrijving weergeven (uitsluitend Android)

U kunt inschrijvingsberichten weergeven of verbergen op Android-toestellen.

Pagina Statustracering voor OOBE inschakelen Als u deze instelling inschakelt, wordt de pagina Statustracering weergegeven tijdens de OOBE (Out of Box Enrollment), waarop de inrichtingsstatus van het toestel wordt weergegeven en de gebruiker wordt geïnformeerd welke apps, bronnen en beleidsregels zijn geïnstalleerd.
Schakel TLS met wederzijdse verificatie in voor Windows U kunt forceren dat Windows Phone- en Windows-toestellen eindpunten gebruiken die worden beveiligd met TLS met wederzijdse verificatie. Voor het instellen en configureren hiervan zijn extra stappen vereist. U kunt contact opnemen met de helpdesk voor ondersteuning.