In de relatief zeldzame gevallen dat een profiel niet correct op een toestel wordt geïnstalleerd, kunt u in het scherm Toestellen bekijken de reden voor het niet installeren zien.

Procedure

  1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Profielen en selecteer de genummerde hyperlinks rechts naast kolom Installatiestatus om het scherm Toestellen bekijken te openen.

    Deze schermafbeelding toont het scherm Toestellen weergeven met een paar toestellen waarvoor een profiel moet worden geïnstalleerd.

  2. (Optioneel) Produceer een CSV-bestand (Comma-Separated Value) van de hele pagina Toestellen weergeven door het pictogram Exporteren te selecteren (Het pictogram Exporteren heeft de vorm van een blauw vak met een op het noordoosten gerichte pijl.).
    U kunt Excel gebruiken om het CSV-bestand te lezen en analyseren.
  3. (Optioneel) U kunt aanpassen welke kolommen in de pagina Toestellen weergeven moeten worden weergegeven door het pictogram Beschikbare kolommen te selecteren (Het pictogram Beschikbare kolommen heeft de vorm van een hamer en moersleutel.).