Met de batchimportfunctie voor aangepaste eigenschappen in Workspace ONE UEM powered by AirWatch kunt u aangepaste eigenschappen en bijbehorende waarden in bulk laden in het systeem. In de geleverde sjablonen komt elke kolom overeen met een aangepaste eigenschap en elke rij met andere parameters.

Met de sjablonen kunt u op verschillende manieren en met verschillende informatie aangepaste eigenschappen importeren.

Voorzichtig: de syntaxis van de eerste kolom van elk sjabloon moet exact worden gerepliceerd. Onjuiste syntaxis kan databaseproblemen veroorzaken en leiden tot gegevensverlies.

Sjabloontypen

 • Sjabloon met aangepaste eigenschappen – Hiermee kunt u een aangepaste eigenschap en bijbehorende instellingen definiëren.

  Deze schermafbeelding toont een voorbeeldsjabloon Aangepaste eigenschappen, gedeeltelijk voltooid.

 • Sjabloon met aangepaste eigenschapwaarden – Hiermee kunt u de waarden definiëren van vooraf gedefinieerde aangepaste eigenschappen.

  De schermafbeelding toont een voorbeeld van de sjabloon met aangepaste eigenschapwaarden.

 • Waarden van aangepaste toesteleigenschappen – Hiermee kunt u de waarden definiëren van vooraf gedefinieerde aangepaste eigenschappen voor individuele toestellen op basis van de kruisverwijzingswaarde (Xref). De Xref-waarden bepalen welke individuele toestellen de waarde ontvangen voor elke aangepaste eigenschap.

  Deze schermafbeelding toont een voorbeeld van de sjabloon met aangepaste eigenschapswaarden voor toestellen.

  1. Toestel-ID (door Workspace ONE UEM toegewezen toestel-ID op het moment dat het toestel wordt ingeschreven)
  2. Serienummer
  3. UDID
  4. MAC-adres
  5. IMEI-nummer

Sla het bestand op als een .csv voordat u het importeert.