Als Workspace ONE UEM powered by AirWatch-beheerder kunt u op afstand commando's naar individuele (of groepen) toestellen in uw toestelbestand sturen. Verschillende platformen bieden verschillende mogelijkheden. Al deze acties en definities per platform staan voor commando's die een beheerder op afstand vanaf de UEM console kan starten.

Raadpleeg Toestelacties - Omschrijvingen voor meer informatie.

Actie Android Apple iOS Apple macOS Apple TV Chrome OS QNX Windows Rugged Win 7. Windows Phone Windows Desktop
Label toevoegen.
Workspace ONE Intelligent Hub (query) ✓ (*)
Apps (Query) ✓ (*)
Boeken (Query)
Verzoek tot annuleren van logregistratie.
Certificaten (Query) ✓ (*)
Toesteltoegangscode wijzigen
Organisatiegroep wijzigen
Eigendomstype wijzigen
Activeringsslot verwijderen
Toegangscode wissen (toestel)
Toegangscode wissen (Container)
Toegangscode wissen (beperkingsinstelling)
Toestel verwijderen.
Toestelinformatie (Query) ✓ (*)
Toestel wissen
Toestel bewerken.
Verloren-modus in-/ uitschakelen
Inschrijven
Bedrijfsreset
Bedrijfsgegevens wissen
File manager
Toestel lokaliseren.
Opnieuw instellen van BIOS-wachtwoord forceren.
iOS-update
Locatie
Toestel vergrendelen
SSO vergrendelen
Beheerde instellingen
"Niet storen"-stand
Niveau van taaklogboek overschrijven.
Profielen (Query) ✓ (*)
Provisioning nu uitvoeren
Alle query's versturen.
Toestel opnieuw opstarten
Register-manager
Bediening op afstand
Beheer op afstand
Weergave op afstand
Naam van toestel wijzigen.
Logboek voor foutopsporing opvragen
Inchecken van toestel aanvragen
Toestellocatie aanvragen
Workspace ONE Intelligent Hub herstarten
Beveiliging (Query) ✓ (*)
Bericht sturen.
AirPlay starten.
AWCM starten.
AWCM stoppen.
Toestel synchroniseren
Taakbeheer
BIOS-wachtwoord weergeven.
Manifest weergeven
Warme opstart

(*) Deze Windows 7-actie wordt vervuld door de opdracht Alle query’s versturen uit te voeren, waarmee dezelfde informatie wordt geretourneerd als wanneer elke queryopdracht afzonderlijk zou worden gegeven.