Gebruik de Lijstweergave van toestellen in Workspace ONE UEM powered by AirWatch om een volledige lijst met alle toestellen in de geselecteerde organisatiegroep te zien.

Zie het Detailoverzicht voor toestellen voor informatie over een bepaald toestel.

Toestellijstweergave,UEM,Workspace ONE,toestellijst,beschrijvende naam,toestelstatus

De kolom Voor het laatst gezien toont een indicator voor het aantal minuten dat is verstreken sinds het toestel zich de laatste keer heeft gemeld. De indicator is rood of groen, afhankelijk van hoe lang het toestel inactief is. De standaardwaarde is 480 minuten (8 uur), maar u kunt dit aanpassen door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Geavanceerd en de waarde Time-out toestel bij inactiviteit (min.) te wijzigen.

Selecteer de Beschrijvende naam van het toestel in de kolom Algemene informatie om een detailoverzicht voor dat toestel te bekijken. Een Beschrijvende naam is het label dat u aan een apparaat toewijst, zodat u het kunt onderscheiden van andere apparaten van hetzelfde merk en model.

Sorteer per kolom en configureer informatiefilters om activiteiten te bekijken op basis van specifieke informatie. U kunt bijvoorbeeld sorteren op de kolom Gedragsstatus om alleen toestellen te bekijken die op dat moment niet-conform het netwerkbeleid zijn en alleen bij die toestellen actie ondernemen. Zoek een beschrijvende naam of een gebruikersnaam om één toestel of gebruiker te isoleren.

De opmaak van de lijstweergave voor toestellen aanpassen

Toon de volledige lijst van zichtbare kolommen in de Toestellijst door Lay-out te selecteren en vervolgens Aangepast te kiezen. Met deze weergave kunt u kolommen met toestellijsten weergeven of verbergen, al naar gelang uw voorkeur.

Er is ook een optie om uw aangepaste kolomweergave toe te passen op alle beheerders in of onder de huidige organisatiegroep (OG). Zo kunt u "Activacode" bijvoorbeeld verwijderen uit de Toestellijst van de huidige organisatiegroep en alle onderliggende organisatiegroepen.

Als u klaar bent met uw aanpassingen, selecteert de knop Accepteren om uw voorkeursinstellingen voor kolommen op te slaan en deze nieuwe kolomweergave toe te passen. U kunt op elk moment terugkeren naar de instellingen van Opmaak om uw voorkeuren te wijzigen.

Voorbeelden van lijstweergavekolommen met aangepaste opmaak zijn onder meer de volgende.
  • SSID (Service Set Identifier of Wi-Fi-netwerknaam)
  • Wi-Fi MAC adres
  • Wi-Fi IP-adres
  • Publiek IP-adres

Zoekopdrachten in de lijstweergave voor toestellen

U kunt naar één toestel zoeken om snel toegang te krijgen tot de informatie die op dit toestel staat of omdat u een actie op afstand wilt uitvoeren.

Navigeer naar Toestellen > Lijstweergave en selecteer de balk Zoek in de lijst. Voer daar een gebruikersnaam, beschrijvende naam of een ander identificerend element in. Met deze actie begint u een zoekopdracht bij alle toestellen met uw zoekvariabele binnen de huidige organisatiegroep en alle onderliggende groepen.