Bij elk toestelprofiel in de kolom Profieldetails staat rechtsboven een knopinfopictogram. Wanneer op dit pictogram wordt getikt (op een mobiel aanraakscherm) of de muisaanwijzer erop wordt gezet (pc of Mac), wordt er een pop-upvenster weergegeven.

Deze pop-up bevat profielinformatie zoals Profielnaam, het Platform en het Type van de inbegrepen nettolading.

Deze schermafbeelding is van de pagina Profielgegevens en geeft weer wat een pop-upmenu bevat: profielnaam, platform en type.

Een soortgelijk pictogram vindt u in de kolom Toegewezen groepen in de Lijstweergave voor profielen met pop-upmenu’s die Toegewezen smart groups en Implementatietype weergeven.