Toestelprofielen die binnen één organisatiegroep (OG) zijn gemaakt en daarbinnen worden beheerd, zijn voor beheerders met machtigingen van een lager niveau alleen zichtbaar in de modus Enkel lezen. In het profielvenster wordt de modus Enkel lezen zichtbaar gemaakt door de opmerking: "Dit profiel kan niet worden bewerkt, omdat het in een hogere organisatiegroep wordt beheerd.".

Deze beperking voor alleen-lezen is ook van toepassing op smart group-toewijzingen. Wanneer een profiel wordt gemaakt in de bovenliggende organisatiegroep en wordt toegewezen aan een smart group, kan een beheerder van een lagere organisatiegroep deze wel zien maar niet bewerken.

Dergelijk gedrag zorgt voor behoud van een hiërarchische beveiligingsstructuur en bevordert de communicatie tussen beheerders.