Het registreren van bedrijfstoestellen is optioneel; het belangrijkste voordeel van deze optie is het voorbehouden van inschrijving in Workspace ONE UEM powered by AirWatch aan geregistreerde toestellen.

Een ander voordeel is het kunnen bijhouden van de inschrijvingsstatus van toestellen, zodat u weet welke gebruikers zich al hebben ingeschreven en welke nog niet. U kunt dan de gebruikers die zich nog niet hebben ingeschreven waarschuwen.

Workspace ONE UEM kan deze toestellen succesvol registreren, zelfs als toestel-ID’s ontbreken tijdens het invoeren van de toestelgegevens - hetzij door gebruikers, hetzij door beheerders.

Een derde voordeel van het registreren van toestellen vóór inschrijving is beveiliging. Een geregistreerd apparaat verwacht dat de gebruiker die voor de eerste keer inlogt, dezelfde persoon is als die dit heeft geregistreerd. Als een andere gebruiker probeert in te loggen bij een geregistreerd apparaat, wordt het toestel vergrendeld en kan het niet worden ingeschreven.