Geavanceerde instellingen voor Exchange voor Android bestaan uit synchronisatie van historische data, beperkingen, inplanning van synchronisatie en S/MIME. Configureer deze opties om ervoor te zorgen dat e-mail op uw Android-toestellen wordt bezorgd.

Instelling Beschrijving
Instellingen
Aantal verstreken dagen van de kalender om te synchroniseren Synchroniseer een geselecteerd aantal dagen uit het verleden in de kalender op het toestel.
Synchronisatie van taken toestaan Toestaan dat taken met dit toestel worden gesynchroniseerd.
Maximale omvang e-mailafbreking (kB) Bepaal de grootte (in kilobytes) van e-mails waarboven ze worden afgekapt wanneer ze met de toestellen worden gesynchroniseerd.
E-mailhandtekening Voer de e-mailhandtekening in die op uitgaande e-mails moet worden getoond.
SSL-fouten negeren Toestaan dat toestellen SSL-fouten negeren voor agentprocessen.
Beperkingen
Bijlagen toestaan Bijlagen bij e-mail toestaan.
Maximale grootte bijlage (MB) Bepaal de maximale omvang van een individuele bijlage in MB.
Doorsturen van e-mails toestaan Doorsturen van e-mail wordt hiermee toegestaan.
HTML-formaat toestaan

Geef op of e-mail die met het toestel wordt gesynchroniseerd in het HTML-formaat kan hebben.

Als deze instelling wordt uitgeschakeld, worden alle e-mails geconverteerd naar tekst.

Schermafdrukken uitschakelen Hiermee voorkomt u dat eindgebruikers schermafdrukken maken op het toestel.
Synchronisatie-interval Voer het aantal minuten tussen synchronisaties in.
Piekdagen voor synchronisatieschema
 • Plan de piekdagen tijdens de werkweek voor synchronisaties en ook de Begintijd en Eindtijd op geselecteerde dagen.
 • Stel de frequentie in van het Piekuur van de synchronisatie en Synchronisatie op een rustig moment.

  • Als u Automatisch selecteert, wordt e-mail steeds gesynchroniseerd wanneer er een update plaatsvindt.
  • Als u Handmatig selecteert, worden e-mails alleen gesynchroniseerd wanneer dit wordt geselecteerd.
  • Als u een tijd selecteert, wordt de e-mail volgens een vastgesteld schema gesynchroniseerd.
 • Schakel SSL gebruiken, TLS gebruiken en Standaardaccount in.
S/MIME-instellingen
Selecteer Gebruik S/MIME. Daarna kunt u een S/MIME-certificaat selecteren om als gebruikerscertificaat te gebruiken binnen de datalading voor Inloggegevens.
 • S/MIME-certificaat - Selecteer het certificaat dat u wilt gebruiken.
 • Geëncrypteerde S/MIME-berichten vereisen – Vereist encryptie van S/MIME-berichten.
 • Ondertekende S/MIME-berichten vereisen – Vereist dat alle S/MIME-berichten digitaal worden ondertekend.

Voer een migratiehost in als u S/MIME-certificaten voor encryptie gebruikt.