Onder geavanceerde Exchange-instellingen voor Windows Desktop zijn functies voor het inplannen van synchronisaties en voor gegevensbescherming. Configureer deze instellingen om e-mail van Exchange veilig bij uw toestellen te bezorgen.

Instellingen Omschrijvingen
Instellingen
Interval volgende synchronisatie (min)

Geef aan hoe vaak de computer met de EAS-server moet synchroniseren (in minuten).

Diagnostische logboekregistratie Schakel deze optie in om informatie voor probleemoplossing vast te leggen.
Inhoudstype
E-mailsynchronisatie toestaan Schakel deze optie in om het synchroniseren van e-mailberichten toe te staan.