Geavanceerde VPN-instellingen voor iOS bestaan uit verbindings- en verificatie-instellingen en proxy- en leverancierconfiguraties. Schakel de gewenste opties in om VPN voor iOS te configureren.

Instellingen Beschrijving
Verbindingsgegevens
Account Voer de naam van het VPN-account in.
Inactieve verbinding verbreken (min). Laat de VPN de verbinding automatisch verbreken na een bepaalde tijd. Of deze functie ondersteund wordt, hangt af van uw VPN-aanbieder.
Alle verkeer hierlangs leiden. Selecteer deze optie om alle verkeer via het gespecificeerde netwerk te leiden.
Regels voor applicatie-VPN Selecteer deze optie om regels voor applicatie-VPN in te schakelen en configureren.
Automatisch verbinden. Selecteer deze optie om de VPN automatisch te laten verbinden naar Safari-domeinen. Deze optie wordt weergegeven wanneer het selectievakje Regels voor applicatie-VPN is geselecteerd.
Aanbiedertype Selecteer het type applicatie-VPN-aanbieder. Kies AppProxy of PacketTunnel om te bepalen hoe verkeer wordt getunneld: via de applicatielaag of via de IP-laag. Deze optie wordt weergegeven wanneer het selectievakje Regels voor applicatie-VPN is geselecteerd.
Safari-domeinen Voer elk domein in waarmee de applicatie-VPN automatisch verbinding moet maken. Deze domeinen zijn interne sites die automatisch een VPN-verbinding veroorzaken. Deze optie wordt weergegeven wanneer het selectievakje Regels voor applicatie-VPN is geselecteerd.
Verificatie
Gebruikersverificatie Verifieer eindgebruikers door een Certificaat te uploaden of door een Wachtwoord te vereisen voor VPN-toegang.
Groepsnaam Voer de Workspace ONE UEM-groepsnaam in.
Wachtwoord Alleen beschikbaar als de optie Gebruikersverificatie is ingesteld op Wachtwoord. Voer het wachtwoord voor de Workspace ONE UEM-groepsnaam in.
Identiteitscertificaat Alleen beschikbaar als de optie Gebruikersverificatie is ingesteld op Certificaat. Selecteer Een certificaat toevoegen om een certificaatbestand te uploaden of om een bestaande certificaatautoriteit te kiezen door middel van een certificaatsjabloon.
VPN on Demand inschakelen. Alleen beschikbaar als de optie Gebruikersverificatie is ingesteld op Certificaat. Schakel VPN on Demand in zodat het certificaten kan gebruiken om automatisch VPN-verbindingen te maken.
Nieuwe on-demand sleutels gebruiken. Alleen beschikbaar als de optie Gebruikersverificatie is ingesteld op Certificaat. Schakel deze optie in om een VPN-verbinding te activeren wanneer eindgebruikers naar één van de gespecificeerde domeinen gaan.
Precieze domeinen of hosts. Alleen beschikbaar als de optie Gebruikersverificatie is ingesteld op Certificaat. Voer een domein of hostnaam in waarmee automatisch een VPN-verbinding moet worden gemaakt indien een eindgebruiker deze invoert.
On-demand actie Alleen beschikbaar als de optie Gebruikersverificatie is ingesteld op Certificaat. Selecteer de domeinspecifieke on-demand actie die moet worden uitgevoerd, wanneer eindgebruikers een VPN-verbinding activeren. Kies uit Altijd instellen, Nooit instellen en Instellen indien nodig.
Proxy
Proxy Kies uit Geen, Handmatig of Automatisch.
URL voor server met proxyinstellingen Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxy is ingesteld op Automatisch. Voer de URL van de Wi-Fi-proxy in die het toestel gebruikt.
Server Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxy is ingesteld op Handmatig. Voer de naam van de proxyserver in waarmee uw toestellen verbinding maken.
Poort Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxy is ingesteld op Handmatig. Voer ook het poortnummer van de proxyserver in waarmee het toestel verbinding met de proxyserver maakt.
Gebruikersnaam Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxy is ingesteld op Handmatig. Voer een gebruikersnaam in die door de proxyserver wordt herkend.
Wachtwoord Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxy is ingesteld op Handmatig. Voer het wachtwoord in dat bij de gebruikersnaam hoort.
Configuraties van leveranciers
Sleutels van leverancier

Aangepaste sleutels maken met de configuratiewoordenboek van de leverancier.

Sleutel Voer de specifieke sleutel in die door uw leverancier aan u is verstrekt.
Waarde Voer de VPN-waarde voor elke sleutel in.