Geavanceerde Wi-Fi-instellingen voor Android bestaan uit Fusion- en Proxy-instellingen. Met deze instellingen kunt u draadloze configuraties opgeven voor radiofrequenties, spectrale maskers en proxyserverinstellingen.

Instelling Beschrijving
Fusion
Fusion-instellingen opnemen Schakel dit in om de algemene instellingen voor de functie Fusion weer te geven.
Fusion 802.11d instellen/802.11d inschakelen Schakel dit in om een 802.11d draadloze specificatie te gebruiken in aanvullende domeinen.
Landnummer instellen/Landcode Schakel dit in om het landnummer in te stellen voor gebruik in 802.11d-specificaties.
RF-band instellen Schakel dit in om alle specificatieopties voor radiofrequenties weer te geven, waaronder maskers voor 2.4GHz- en 5GHz-kanalen.
2,4 GHz instellen/2,4 GHz inschakelen Schakel dit in om de draadloze frequentie voor 2,4 GHz te gebruiken.
2,4 GHz-kanaalmasker Schakel dit in om een kanaal- of spectraal masker op de frequentie 2,4 GHz toe te passen om storing van omliggende kanalen te verminderen.
5 GHz instellen/5 GHz inschakelen Schakel dit in om de draadloze frequentie voor 5 GHz te gebruiken.
5 GHz-kanaalmasker Schakel dit in om een kanaal- of spectraal masker rond de frequentie van 5 GHz toe te passen om storing van omliggende kanalen te verminderen.
Proxy
Handmatige proxy inschakelen Schakel dit in om de instellingen voor de proxyserver weer te geven.
Proxyserver Voer de domeinnaam in voor de proxy.
Proxyserverpoort Voer het poortnummer in dat de proxyserver moet gebruiken.
Uitsluitingslijst Voer namen voor hosts in die niet via de proxy gaan. Gebruik een sterretje als jokerteken voor het domein. Bijvoorbeeld *.air-watch.com.