Als directory service-integratie is geconfigureerd voor Workspace ONE UEM, nemen directory service-accounts inschrijvingsinstellingen over van de organisatiegroep van waaruit de directory service is geconfigureerd. Basisaccounts hanteren echter lokale instellingen, waaronder overschrijvingen.

Het diagram toont een eenvoudig organisatiegroepmodel van een bovenliggende en een onderliggende organisatiegroep.

Ga er bijvoorbeeld van uit dat in bovenstaande organisatiegroepmodel de optie Bedrijfsgegevens wissen op toestellen van gebruikers die uit geconfigureerde groepen verwijderd zijn is ingeschakeld op de OG met de naam 'Customer'.

In dit scenario worden de toestellen van gebruikers gewist die zijn ingeschreven via directory in onderliggende Sales01 OG en die een geconfigureerde groep verlaten, ondanks de overschrijving van de inschrijvingsbeperking die in die organisatiegroep is geconfigureerd. Dit is zelfs zo als er voor deze accounts toestellen ingeschreven zijn bij een andere organisatiegroep omdat de inschrijvingsinstelling aan de gebruiker en niet aan het toestel zijn gekoppeld.

Echter, in ditzelfde scenario worden toestellen die behoren tot standaardinschrijvingsgebruikers van Sales01 OG die een geconfigureerde groep verlaten, niet gewist. Dit is omdat standaardinschrijvingsgebruikers in Sales01 geen deel uitmaken van de met de directory service geïntegreerde organisatiegroep en daarom de genegeerde inschrijvingsbeperking herkennen en in acht nemen.