Onder profielinstellingen voor nettoladingen vallen wijzigingen die het toestel zelf beïnvloeden: toegangscodevereisten, toestelbeperkingen zoals cameragebruik of schermafdruk, Wi-Fi-configuraties, VPN enz.

De knop Versie toevoegen geeft u de mogelijkheid een nieuwe versie van een profiel te maken met wijzigingen in de instellingen van de Nettolading.

Procedure

  1. Schakel het bewerken van de Nettolading in die de werking van het toestel beïnvloedt door de knop Versie toevoegen te selecteren.

    Als u de knop Versie toevoegen selecteert en wijzigingen opslaat, moet u het toestelprofiel opnieuw publiceren naar alle toestellen waaraan het is toegewezen. Onder deze herpublicatie vallen ook toestellen die het profiel al hebben.

    Voor stapsgewijze instructies over hoe u een specifieke Nettolading configureert, verwijzen wij u naar de desbetreffende handleiding voor uw platform. Deze is beschikbaar op docs.vmware.com.

  2. Als u klaar bent met wijzigingen in de Nettolading, selecteert u Opslaan en publiceren om het profiel op alle toegewezen toestellen toe te passen.

resultaten

Het scherm Toesteltoewijzing bekijken wordt weergegeven, waarin u de lijst met nu toegewezen toestellen kunt controleren.