U kunt Directe inschrijving voor Workspace ONE ™ inschakelen voor de organisatiegroep (OG) van uw voorkeur. Wanneer deze functie eenmaal is ingeschakeld, worden alle toestellen die in aanmerking komen, direct ingeschreven wanneer ze voor het eerst inloggen bij Workspace ONE UEM. Niet-gekwalificeerde toestellen die buiten de criteria vallen die u definieert, worden ingeschreven met een niet-beheerde of containerstatus.

Directe inschrijving is standaard uitgeschakeld. Zo schakelt u directe inschrijving in met Workspace ONE.

Procedure

 1. Schakel over naar de organisatiegroep waarvoor u wilt Directe inschrijving voor Workspace ONE wilt inschakelen.
 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Beperkingen.
 3. Selecteer dat u de bovenliggende OG-instellingen wilt overschrijven, indien nodig.
 4. Schuif omlaag naar de beheervereisten voor Workspace ONE en selecteer uw configuratie-opties.
  Instelling Beschrijving
  MDM verplichten voor Workspace ONE

  Vraag gekwalificeerde toestellen en gebruikers om direct na het inloggen bij Workspace ONE te worden ingeschreven.

  Toestellen die buiten de ingestelde criteria vallen, mogen worden ingeschreven met een onbeheerde status. Deze kunnen op een later tijdstip wel worden beheerd (Adaptief beheer).

  Toegewezen gebruikersgroep Deze instelling bepaalt welke gebruikersgroep u wilt opnemen in het directe inschrijvingsproces. U kunt ook Alle gebruikers selecteren. Dit is de standaardselectie wanneer u MDM verplichten voor Workspace ONE inschakelt.
  iOS Schakel deze instelling in als u iOS-toestellen wilt opnemen. Als u Uitgeschakeld kiest, komen iOS-toestellen niet in aanmerking komen voor directe inschrijving, hoewel deze nog wel met een onbeheerde status kunnen worden ingeschreven in Workspace ONE UEM.
  Android Legacy Schakel deze optie in om oudere Android-toestellen op te nemen. Als u Uitgeschakeld kiest, komen oudere Android-toestellen niet in aanmerking voor directe inschrijving, hoewel deze nog wel met een onbeheerde status kunnen worden ingeschreven in Workspace ONE UEM.
  Android Enterprise Schakel deze instelling in om Android-bedrijfstoestellen op te nemen. Als u Uitgeschakeld kiest, komen Android-bedrijfstoestellen niet in aanmerking voor directe inschrijving, hoewel deze nog wel met een onbeheerde status kunnen worden ingeschreven in Workspace ONE UEM.
 5. Selecteer Opslaan.

resultaten

Alleen ondersteunde opties die zijn geconfigureerd op de andere inschrijvingstabbladen, zijn van toepassing op uw opgeslagen directe inschrijvingsconfiguratie.

Volgende stappen

Zodra Directe inschrijving voor Workspace ONE is ingeschakeld, is de volgende stap Uw toestel inschrijven met Directe inschrijving voor Workspace ONE. Zie Door Workspace ONE ondersteunde opties voor directe inschrijving en Inschrijvingsopties configureren voor meer informatie over Directe inschrijving voor Workspace ONE-opties en inschrijvingsopties in het algemeen.