Voordat u de organisatiegroepen of gebruikersnaam (gebaseerd op een vastgesteld Internet protocol (IP) of aangepaste eigenschap) van een toestel kunt wijzigen, moet u toesteltoewijzingen in Workspace ONE UEM powered by AirWatch inschakelen. Toesteltoewijzingen kunnen alleen in een onderliggende organisatiegroep worden geconfigureerd.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Geavanceerd en klik dan op Overnemen of Overschrijven van de huidige instellingen, naar uw behoeften.
  De schermafbeelding toont de instelling Toestellen en gebruikers > Algemeen > Geavanceerd waarin u toesteltoewijzingen kunt inschakelen.
 2. Selecteer Ingeschakeld in de instelling Toesteltoewijzingsregels.
 3. Kies het Toewijzingstype.
  • Organisatiegroep per IP-bereik – Verplaatst het toestel naar een specifieke organisatiegroep wanneer het toestel het bereik van een Wi-Fi-netwerk verlaat en een ander Wi-Fi-bereik binnenkomt. Deze verplaatsing activeert de automatisch push van profielen, apps, beleid en producten.
  • Organisatiegroep per aangepaste eigenschap - Verplaatst het toestel naar een bepaalde organisatiegroep gebaseerd op aangepaste eigenschappen.

   Met aangepaste eigenschappen kunnen beheerders bepaalde waarden van een beheerd toestel afhalen en het retourneren naar de Workspace ONE UEM console. U kunt de waarde uit de aangepaste eigenschappen ook gebruiken om toestellen te identificeren tijdens bijvoorbeeld productprovisioning.

   • Wanneer Organisatiegroep per aangepaste eigenschap is ingeschakeld, verschijnt er een link genaamd Hier klikken om aangepaste eigenschappen te creëren op basis van toewijzingsregel. Wanneer die wordt geselecteerd, wordt er een nieuw tabblad geopend in uw browser. Op dit tabblad ziet u de pagina Toewijzingsregels voor aangepaste eigenschappen, waarop u uw eigen toewijzingsregels voor eigenschappen kunt maken. Raadpleeg Organisatiegroepen toewijzen op basis van aangepaste eigenschappen voor meer informatie.
  • Gebruikersnaam op basis van IP-bereik - Wanneer een toestel overstapt op een ander netwerk, dan verandert de gebruikersnaam van het toestel in plaats van de gebruikersgroep. Deze gebruikersnaamwijziging activeert dezelfde push van profielen, apps, beleid en producten als een organisatiegroepwijziging. Deze optie is voor klanten met beperkte mogelijkheden om organisatiegroepen te maken en toch gebruik te kunnen maken van de toesteltoewijzingsfunctie.
   Belangrijk: als u het Toewijzingstype van een bestaande toewijzingsconfiguratie wilt wijzigen, dan moet u alle bestaande gedefinieerde bereiken verwijderen. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Organisatiegroepen > Netwerkbereiken om toewijzingen van IP-bereiken te verwijderen. Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Aangepaste eigenschappen > Toewijzingsregels voor aangepaste eigenschappen om toewijzingen van aangepaste eigenschappen te verwijderen.
 4. Kies de opties voor Eigendomstype van toestel. Alleen de toestellen met het geselecteerde eigendomstype worden aan de relevante bereiken toegewezen:
  • Bedrijf - individueel gebruik
  • Bedrijf - gedeeld
  • Persoonlijk
  • Niet gedefinieerd
 5. U kunt een netwerkbereik toevoegen door op de koppeling Klik hier om een netwerkbereik te maken te klikken.
  U kunt deze pagina ook bezoeken door te navigeren naar Groepen en instellingen > Groepen > Organisatiegroepen > Netwerkbereiken. De geselecteerde instellingen voor netwerkbereiken zijn alleen zichtbaar als Toesteltoewijzingen is ingeschakeld voor de organisatiegroep waarvan u deel uitmaakt wanneer u deze locatie bezoekt. Zie Toesteltoewijzingsregels of netwerkbereiken bepalen voor meer informatie.
  Wanneer u deze selecteert, wordt de pagina Netwerkbereiken weergegeven.
 6. Selecteer Opslaan wanneer u alle opties heeft ingesteld.