Wanneer u inschrijving van eindgebruikers overweegt, dient u afgezien van bestaande voor- en nadelen voor wat betreft basisgebruikers en directorygebruikers ook rekening te houden met andere vragen.

Raadpleeg Standaardinschrijving en inschrijving met directoryservicesaccounts voor een overzicht van de voor- en nadelen van basis- versus directorygebruikers.

Overweging 1: wie kunnen er inschrijven?

Overweeg bij het beantwoorden van die vraag de volgende punten.

  • Is uw organisatie van plan om toestellen te beheren voor alle gebruikers die zijn ingeschreven in of onder de basis-DN* die u hebt geconfigureerd? Zo ja, dan is de eenvoudigste manier om dit te bereiken al uw gebruikers in staat stellen zich in te schrijven door alle selectievakjes voor inschrijfbeperkingen in te schakelen die zijn uitgeschakeld.

    U kunt toestaan dat alle gebruikers zich inschrijven tijdens de eerste implementatie en daarna de inschrijving beperken, zodat onbekende gebruikers zich niet kunnen inschrijven. Wanneer uw organisatie nieuwe medewerkers of leden toevoegt aan bestaande gebruikersgroepen, worden deze wijzigingen gesynchroniseerd en samengevoegd.

  • Zijn er bepaalde gebruikers of groepen die niet in MDM moeten worden opgenomen? Zo ja, dan moet u deze gebruikers handmatig één voor één of via een batchimport (via een .csv-bestand met alleen bevoegde gebruikers) toevoegen.

Als u bepaalde gebruikers en groepen juist wilt blokkeren, verwijzen we u naar Inschrijvingsbeperkingen instellen.

Overweging 2: waar worden gebruikers toegewezen?

Wanneer u uw Workspace ONE UEM-systeem met directoryservices integreert, moet u ook nadenken over de vraag hoe u gebruikers met een directoryaccount aan organisatiegroepen toewijst tijdens een inschrijving. Overweeg bij het beantwoorden van die vraag de volgende punten.

  • Heeft u een hiërarchie van organisatiegroepen die logisch overeenkomt met de groepen in directory services? U moet deze taak voltooien voordat u gebruikersgroeptoewijzingen kunt bewerken.
  • Als uw gebruikers hun eigen toestellen inschrijven, is de optie om een groeps-id te selecteren in een lijst vrij eenvoudig. Menselijke fouten zijn een factor in deze eenvoud en kunnen leiden tot incorrecte groepstoewijzingen.

U kunt een groeps-ID automatisch selecteren gebaseerd op een gebruikersgroep óf gebruikers in staat stellen zelf een groeps-ID in een lijst te selecteren. Deze opties voor de Toewijzingsmodus groeps-ID zijn beschikbaar op Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving waar u het tabblad Groepen selecteert.

Indien u opties voor groeps-ID’s wilt configureren, verwijzen we u naar de secctie Inschrijfopties configureren in het tabblad Groepen.

* De basis-DN, of DN-naam, is het punt van waaruit een server naar gebruikers zoekt. Een DN-naam is een naam die een vermelding in de directory uniek identificeert. Elke vermelding in de directory heeft een DN.