Als u wilt doorgaan met het registreren van toestellen vóór inschrijving, overweeg dan het volgende.

Wie gaat toestellen registreren?

De vraag wie daadwerkelijk de toestellen gaat registreren, is belangrijk wanneer u uw registratieproces kiest.

  • Wat is het totale aantal toestellen in uw implementatie? Bij grote implementaties met duizenden toestellen, kunt u deze informatie aan een csv-bestand (met komma's gescheiden waarden) toevoegen. U uploadt dit bestand vervolgens voordat toestellen worden ingericht. U kunt de toestelinschrijvingstaak ook doorgeven aan de eindgebruiker.
  • Ondersteunt u een BYOD-programma waarin werknemers hun eigen persoonlijke toestellen kunnen gebruiken? Als u inschrijving beperkt tot alleen geregistreerde toestellen, moet u instructies over de registratie aan uw werknemers verstrekken.

Registratie door eindgebruikers via het SSP

Eindgebruikers kunnen hun eigen toestellen rechtstreeks registreren voordat ze deze in Workspace ONE UEM inschrijven indien u BYOD ondersteunt. U kunt ook vereisen dat werknemers die een bedrijfseigen toestel gebruiken dit zelf inschrijven als u inschrijvingen wilt bijhouden of registratietokens wilt gebruiken. In beide gevallen moet u eindgebruikers op de hoogte stellen van het proces dat ze moeten volgen.

De hier bijgevoegde instructies gaan ervan uit dat de eindgebruiker over inloggegevens voor Workspace ONE UEM beschikt, óf van zijn of haar bestaande directory service, óf voor een eerder geactiveerd gebruikersaccount. Als u hebt gekozen voor inschrijving bij de directory service zonder handmatig gebruikers toe te voegen, beschikt u niet al over bestaande gebruikersaccounts.

In dit geval moet u een e-mail- of intranetbericht naar elke gebruikersgroep buiten Workspace ONE UEM sturen met de registratie-instructies als u wilt dat eindgebruikers hun toestellen registreren.

Als u registratietokens voor inschrijvingsverificatie inschakelt, worden deze via de aangegeven methode naar de gebruiker verstuurd.

Inschrijving tot geregistreerde toestellen beperken

Zodra u deze stappen heeft uitgevoerd, kunt u inschrijving beperken tot uitsluitend geregistreerde toestellen, ongeacht of beheerders of eindgebruikers de registratie hebben uitgevoerd. Navigeer hiervoor naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer Alleen geregistreerde toestellen.

Inschrijvingsstatus bijhouden

Zodra toestellen geregistreerd zijn, kunt u de inschrijvingsstatus controleren door naar het Dashboard voor toestellen te gaan en daar de grafiek voor Inschrijvingen te selecteren. Daarmee kunt u toestellen filteren op inschrijvingsstatus. U kunt ook naar de Monitor gaan, waar de recent ingeschreven toestellen worden weergegeven.

  • Registreer individuele toestellen - Voer belangrijke toestel- en activainformatie in, zoals de beschrijvende naam voor gemakkelijke toestelherkenning in de Workspace ONE UEM-console, het model, het besturingssysteem, het serienummer, de UDID (Unique Device Identifier) en het activanummer. Dit proces kan ook de laatste stap zijn bij het toevoegen van één enkele gebruiker door Opslaan en toestel toevoegen in plaats van Opslaan te selecteren.
  • Meerdere toestellen registreren – Vergelijkbaar met het in bulk toevoegen van gebruikers. Dit zorgt ervoor dat het proces voor toestelregistratie vlot verloopt wanneer er meerdere toestellen op hetzelfde moment worden toegevoegd. Dit kan deel uitmaken van het proces voor het in bulk maken van gebruikersaccounts.
  • Registratie van eindgebruikers – Eindgebruikers kunnen hun eigen toestellen rechtstreeks registreren voordat ze zich bij Workspace ONE UEM inschrijven wanneer u BYOD ondersteunt. Deze regeling is compatibel met vereisen dat toestellen worden geregistreerd voordat gebruikers zich kunnen inschrijven.

Raadpleeg Registratietokens inschakelen en een standaardbericht creëren voor meer informatie.

Synchronisatie van de gebruikersgroep tijdens inschrijving

Als u van plan bent om uw applicatietoewijzingen, toewijzingen van toestelprofielen, netwerkbeleidtoewijzingen of gebruikerstoewijzingen te organiseren rond gebruikersgroepen, kunt u overwegen om de instelling Gebruikersgroep synchroniseren ingeschakeld te laten. Dit is de standaardinstelling. Deze instelling zorgt ervoor dat Workspace ONE telkens een realtimeaanroep naar de verificatieserver verzendt wanneer er een toestelrecord wordt gemaakt.

Zie de sectie Gebruikersgroepsynchronisatie in Inschrijfopties configureren op het tabblad groepen voor meer informatie.