Als u inschrijving alleen voor geregistreerde toestellen openstelt, heeft u ook de optie om een registratietoken te verplichten. Deze optie verhoogt de beveiliging, omdat u daarmee bevestigt dat een bepaalde gebruiker bevoegd is om zich in te schrijven.

U kunt ook een e-mail of SMS-bericht met het inschrijvingstoken naar gebruikers met Workspace ONE ™ UEM-accounts sturen.

Procedure

 1. Maak een op tokens gebaseerde inschrijving mogelijk door de juiste organisatiegroep te selecteren. Navigeer hiervoor naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en zorg dat het tabblad Verificatie is geselecteerd.
 2. Scrol omlaag langs de sectie Aan de slag en selecteer Alleen geregistreerde toestellen als de Inschrijvingsmodus voor toestellen.
  Er wordt een wisselknop met de naam Registratietoken vereisen weergegeven. Als u deze optie inschakelt, wordt inschrijving beperkt tot alleen met tokens geregistreerde toestellen.

  Deze schermafbeelding toont het tabblad Verificatie in de instellingen Algemeen > Inschrijving, met alle registratietokenopties ingeschakeld.

 3. Selecteer een Type registratietoken.
  • Enkele factor – Alleen het token is nodig voor inschrijving.
  • Tweestapsverificatie – Gebruikers hebben een token en inloggegevens nodig om zich in te schrijven.
 4. Bepaal de Lengte van het registratietoken.
  Deze instelling is verplicht en bepaalt hoe complex het registratietoken moet zijn. Het token moet een waarde tussen 6 en 20 alfanumerieke tekens zijn.
 5. Stel de Verlooptijd van het token in (in uren).
  Deze vereiste instelling is de hoeveelheid tijd die een eindgebruiker heeft om een link te selecteren en zijn toestel in te schrijven. Zodra het token verloopt, moet u een nieuwe link versturen.