Als in uw implementatie organisatiegroepen zijn opgenomen met meerdere eigendomstypen, kunt u gebruikers vragen het eigendomstype tijdens de inschrijving kenbaar te maken. Overweeg zorgvuldig voordat u gebruikers toestemming geeft om hun eigen eigendomstype te kiezen.

U kunt het eigendomstype op persoonlijke toestellen later altijd bijwerken, maar het is veiliger om een lijst met bedrijfseigen toestellen te maken. Schrijf vervolgens de bedrijfseigen toestellen later afzonderlijk in en stel het standaardeigendomstype in op Persoonlijk toestel.

Voorwaarden

Hoewel eenvoudig, gaat deze aanpak ervan uit dat elke gebruiker het juiste eigendomstype voor zijn toestel selecteert. Als een gebruiker van een persoonlijk toestel per vergissing het type Bedrijfseigen selecteert, is dat toestel vanaf dat moment onderworpen aan het beleid en de profielen die normaliter niet van toepassing zijn op persoonlijke toestellen. Deze foute selectie kan ernstige juridische consequenties hebben voor de privacy van de gebruiker.

Procedure

  1. Navigeer naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Optionele vraag.
  2. Selecteer Vragen naar het eigendomstype van het toestel. Gebruikers worden tijdens de inschrijvingsprocedure naar de eigendomsstatus van hun toestel gevraagd.
  3. Selecteer Opslaan.