Op de pagina Inschrijvingsstatus in Workspace ONE UEM powered by AirWatch kunt u de inschrijvingsstatus per toestel beoordelen, toestellen in bulk importeren en registreren, toestellen op de witte/zwarte lijst plaatsen en toesteltokens intrekken/opnieuw instellen.

Selecteer Toestellen > Levenscyclus > Inschrijvingsstatus om een volledige lijst met toestellen te zien op basis van hun inschrijvingsstatus in de geselecteerde organisatiegroep.

inschrijvingsstatus,toestelstatus,tokenstatus,inschrijvingsfilters

Sorteer per kolom en configureer informatiefilters om de activiteiten van toestellen te bekijken door naar specifieke informatie te zoeken. Sorteer bijvoorbeeld op de kolom Tokenstatus om alleen toestellen te bekijken waarvan de registratie niet van toepassing is en onderneem alleen actie bij deze specifieke toestellen. Zoek een beschrijvende naam of een gebruikersnaam om één toestel of gebruiker te isoleren.

Instelling Beschrijving
Filters

U kunt gehele toestelcategorieën uitfilteren met filters waarmee u alleen de toestellen ziet waarin u bent geïnteresseerd.

  • Inschrijvingsstatus
  • Platform
  • Eigendom
  • Tokenstatus
  • Tokentype
  • Bron
  • Voor het eerst gezien
Toevoegen
  • Toestel registreren – U kunt één enkel toestel registreren of toevoegen, zodat het kan worden ingeschreven.
  • Toestellen op een witte of zwarte lijst plaatsen – U kunt ervoor kiezen alleen de toestellen toe te laten die u heeft geïdentificeerd en op een witte lijst heeft geplaatst. U kunt ook bepaalde toestellen blokkeren door ze op een zwarte lijst te plaatsen.
  • Batchimport – Importeer meerdere toestellen of gebruikers via het scherm Batchimport.
Bericht opnieuw sturen Verzend het originele bericht opnieuw naar een gebruiker, waaronder de URL van het Selfservice-portaal, de groeps-ID en de inloggegevens.
Meer opties

Van organisatiegroep wisselen

Verplaats de geselecteerde toestellen naar de organisatiegroep van uw keuze.

Eigendom wijzigen

Verander het eigendomstype van de geselecteerde toestellen.

Verwijderen

Verwijder de registratieinformatie permanent voor geselecteerde toestellen. Met deze actie worden gebruikers gedwongen zich opnieuw te registreren om zich te kunnen inschrijven. Waar van toepassing moet u eerst een token intrekken voordat u de toestelregistratie kunt verwijderen.

Token opnieuw instellen

Maak een token weer actief als deze ingetrokken of vervallen is.

Token intrekken

Zorg ervoor dat de status van de registratietokens van geselecteerde toestellen vervalt, zodat de toegang voor onbevoegde gebruikers of toestellen geblokkeerd wordt.

Voor de actie Token opnieuw instellen en de actie Token intrekken kunt u kiezen of u de instelling Gebruikers op de hoogte stellen wilt uitschakelen, zodat de standaard e-mailmelding niet wordt gestuurd.

Meerdere toestellen selecteren

U kunt handelingen uitvoeren op individuele toestellen in de weergegeven lijst of commando's naar meerdere toestellen sturen door de selectievakjes naast elk toestel in te schakelen.

Wanneer u een filter hebt toegepast om een bepaalde reeks toestellen weer te geven, kunt u bulkacties uitvoeren op meerdere geselecteerde toestellen. Voer deze actie uit door de toestellen te selecteren en een actie te selecteren met de knop Bericht opnieuw sturen en Meer acties.

U kunt individuele selectievakjes inschakelen. Ook kunt u de gehele reeks gefilterde toestellen selecteren door globale selectievakjes in te schakelen boven aan de kolom met selectievakjes.

Wanneer u een actie voor één of meer toestel selecteert, wordt er een bevestigingsscherm weergegeven, waarmee u de actie kunt Opslaan of Annuleren.

Opmaak

Toon de volledige lijst van zichtbare kolommen of toon en verberg kolommen naar keuze met de optie Aangepast.

Er is ook een optie om uw gekozen aangepaste opmaak toe te passen op alle beheerders op hetzelfde niveau of in onderliggende niveaus.

U kunt op elk moment terugkeren naar de instellingen van Opmaak om uw voorkeuren te wijzigen.