Een essentieel aspect van uw BYOD-implementatie is het verwijderen van bedrijfsinhoud wanneer een werknemer vertrekt of wanneer een toestel is kwijtgeraakt of is gestolen. In Workspace ONE UEM kunt u Bedrijfsgegevens wissen uitvoeren op toestellen om alle bedrijfsinhoud en toegang te verwijderen, waarbij persoonlijke bestanden en instellingen niet worden gewijzigd of gewist.

Workspace ONE UEM laat u bepalen hoe Bedrijfsgegevens wissen van toepassing is op publieke en gekochte VPP-applicaties die zich in het grijze gebied bevinden met betrekking tot zakelijke en persoonlijke toestellen. Bedrijfsgegevens wissen schrijft het toestel uit bij Workspace ONE UEM en verwijdert alle inhoud die is ingeschakeld via MDM. Deze inhoud omvat e-mailaccounts, VPN-instellingen, Wi-Fi-profielen, veilige inhoud en zakelijke applicaties.

Als u Apple Volume Purchase Plan-inwisselcodes hebt gebruikt voor toestellen met iOS 6 en lager, kunt u niet alle ingewisselde licenties voor die applicatie herclaimen. Na de installatie wordt de applicatie gelinkt met het App Store-account van de gebruiker. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. U kunt echter licentiecodes inwisselen voor iOS 7 en hoger.