Geofencing voor applicaties werkt alleen op iOS-toestellen waarop Locatieservices is ingeschakeld. Het toestel moet zijn verbonden met een mobiel netwerk of een Wi-Fi-hotspot om gebruik te maken van locatieservices. Indien dit niet het geval is, moet het toestel beschikken over geïntegreerde GPS-functionaliteit.

Voor toestellen die alleen Wi-Fi hebben, wordt GPS-data gemeld wanneer het toestel aan is, ontgrendeld en de Workspace ONE Intelligent Hub open en in gebruik is. Voor toestellen die ook GSM-data ondersteunen wordt GPS gemeld telkens wanneer het toestel GSM-masten wisselt. VMware Browser en Content Locker melden GPS-data (via Workspace ONE Intelligent Hub) wanneer de eindgebruiker deze applicaties opent en gebruikt.

Als een toestel in "vliegtuigmodus" wordt gezet, zullen locatieservices (en dus ook geofencing) worden uitgezet.

Toestel

Wi-Fi

GSM-datanetwerk

Ingebouwde GPS

iPhone

iPad Wi-Fi + 3G/4G

iPad Wi-Fi

iPod Touch

Voordat de GPS-locatie wordt geüpdatet moet aan all onderstaande vereisten zijn voldaan:

  • Op het toestel moet Workspace ONE Intelligent Hub actief zijn..
  • De privacy-instellingen moeten het melden van GPS-data toestaan (Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Privacy).
  • De instellingen voor Workspace ONE Intelligent Hub voor Apple iOS moeten Locatiegegevens verzamelen inschakelen (Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Apple > Apple iOS > Hub-instellingen).

    Stel de instellingen van de Workspace ONE Intelligent Hub SDK in op de standaard SDK-instellingen, in plaats van op 'Geen'.