Het verzamelen van GPS-coördinaten is van essentieel belang voor privacyproblemen. Het is niet gepast om GPS-gegevens te verzamelen van toestellen van werknemers; echter zijn de volgende opmerkingen van toepassing op alle toestellen die ingeschreven zijn bij Workspace ONE UEM.

  • Alleen de Workspace ONE Intelligent Hub stuurt GPS-locatiegegevens door naar de UEM-console.
    • Andere applicaties die gebruikmaken van de Workspace ONE SDK, zoals VMware Browser, Content Locker, Boxer, enzovoort, sturen geen GPS-gegevens door naar de UEM-console.
    • GPS wordt normaliter gebruikt voor verloren of gestolen toestellen. Het wordt ook gebruikt wanneer de locatie van een toestel een intrinsiek onderdeel is van de Workspace ONE UEM console-functie, zoals Geofencing.
    • Wanneer er GPS-gegevens worden gerapporteerd, definieert Workspace ONE UEM een regio van 1 kilometer rondom deze locatie. Locatiegegevens worden dan elke keer gemeld wanneer het toestel zich buiten dat gebied begeeft of wanneer de gebruiker een Workspace ONE UEM- of interne applicatie opent. Er worden geen nieuwe GPS-gegevens gemeld tenzij één van deze situaties zich voordoet.