Een van de grootste zorgen voor BYOD-eindgebruikers is de privacy van de persoonlijke inhoud op apparaten die worden beheerd onder Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Uw organisatie moet werknemers verzekeren dat hun persoonlijke gegevens niet onderhevig zijn aan zakelijke toezichtsfuncties.

Met Workspace ONE UEM kunt u de privacy van persoonlijke gegevens verzekeren door aangepaste privacy-beleidsregels te maken waarbij geen persoonlijke gegevens worden verzameld op basis van het eigendomstype van het toestel. U kunt bovendien gedetailleerde privacyinstellingen bepalen om het verzamelen van de persoonlijk identificeerbare gegevens uit te schakelen en bepaalde acties op afstand naar toestellen van medewerkers blokkeren om de privacy van de medewerker te waarborgen.

U moet uw eindgebruikers informeren over hoe uw organisatie de gegevens van gebruikers verzamelt en opslaat wanneer zij zich in Workspace ONE UEM inschrijven.

Zie voor meer informatie over hoe VMware de informatie verwerkt die is verzameld via Workspace ONE UEM, zoals analyses, het VMware-privacybeleid op https://www.vmware.com/help/privacy.html.

Belangrijk: Landen en rechtsgebieden hebben verschillende voorschriften met betrekking tot welke gegevens kunnen worden verzameld van eindgebruikers. Uw organisatie moet de toepasselijke wetten grondig onderzoeken voordat u uw BYOD- en privacy-beleid configureert.