Gebruik de lijstweergave Resources in Workspace ONE UEM powered by AirWatch om uw verzameling toestelresources te beheren. U kunt afzonderlijke instellingen voor resources bekijken, verwijderen en bewerken.

Een resource toevoegen

U kunt een resource toevoegen zodat u in uw volledige toestelbestand dezelfde Exchange-, Wi-Fi- en VPN-instellingen kunt inzetten.

Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Resources en klik op Resource toevoegen. U moet uit de volgende opties kiezen om een resource toe te voegen.

 • Exchange – Configureer e-mailinstellingen, zodat u verbinding met de Exchange e-mailserver kunt houden.
 • Wi-Fi – Configureer Wi-Fi-instellingen, zodat u verbinding met het netwerk kunt houden.
 • VPN – Configureer VPN-instellingen, zodat u een veilige verbinding kunt onderhouden.

Elke resource heeft zijn eigen configuratieprocedure. Maak een toestelresource door de Detailgegevens, de toepasselijke Platformen en de Toewijzing van de resource toe te wijzen aan toestellen.

 • De Detailgegevens bestaan uit de naam van de resource, omschrijving, relevante servergegevens en andere cruciale instellingen die bepalen hoe de resource werkt.
 • Op het tabblad Platformen bepaalt u op welke toestellen de resource actief moet zijn.
 • De instellingen voor Toewijzing bepalen waar de resource wordt geïmplementeerd, zoals organisatie- en gebruikersgroepen en smart groups.

Resources beheren

Wanneer u een verzameling resources hebt opgebouwd, kunt u deze beheren door naar het menu Toestellen > Profielen en resources > Resources te gaan en deze dan in de lijst te filteren, bekijken, bewerken of verwijderen.

 • Met Filter kunt u de lijstweergave met resources filteren op actieve, inactieve of alle resources.
 • Bekijk de verschillende platformen waarop uw resources actief zijn door het nummer in de kolom Platformen te selecteren.
  • Open Geavanceerde instellingen voor de resource door op de naam te klikken.
  • Open de pagina Toestellen weergeven door de hyperlinkgetallen te selecteren in de kolom Geïnstalleerd/Toegewezen van de pagina Platformen. Deze pagina toont een lijst met toestellen die zijn toegewezen tot de resource.
  • Bekijk en exporteer de XML-code en upload een certificaat door op de hyperlink Weergeven te op de pagina “Platformen” te klikken.
 • Bewerk een resource door de naamlink van de resource te selecteren, waarna de sectie Detailgegevens van de pagina Resource bewerken wordt weergegeven.
  • Bewerk de resourcedetails door te klikken op het potlood Bewerken (Dit bewerkingspictogram heeft de vorm van een grijs potlood.) links van de resourcevermelding. U kunt verdere wijzigingen aanbrengen in de overige secties van de pagina Resource bewerken door op de knop Volgende te klikken.
 • Wijzig de toewijzing van de resource door op het keuzerondje links naast de resource te klikken en op de knop Toewijzing wijzigen te klikken.
 • Verwijder een resource door op het keuzerondje links naast de resource te klikken en op de knop Verwijderen te klikken. Wanneer u een resource verwijdert, gaat het eerst op inactief totdat het daadwerkelijk vanaf alle toestellen is gewist.