U kunt individuele toestellen op een pagina selecteren door de selectievakjes links naast elk toestel in te schakelen. U kunt ook meerdere toestellen tegelijk selecteren, zelfs op meerdere pagina’s. U kunt zelfs alle toestellen in uw hele toestelbestand tegelijk selecteren, maar dit kan wel een waarschuwingsmelding m.b.t. beschermde acties teweegbrengen.

Meerdere toestellen selecteren

U kunt een aaneengesloten blok met toestellen selecteren, zelfs over meerdere pagina’s heen, door het selectievakje in te schakelen van het toestel aan het begin van het blok. Houd vervolgens de Shift-toets ingedrukt en schakel het selectievakje in van het toestel aan het einde van het blok. Deze actie is vergelijkbaar met de blokselectie in Windows- en Mac-omgevingen en hiermee kunt u acties in volume uitvoeren op de geselecteerde toestellen.

Meerdere toestellen selecteren

Het selectievakje Globaal, dat u links van de kolomkop Laatst gezien vindt, kan worden gebruikt om alle toestellen in de lijst te selecteren of deselecteren. Als er een gefilterde lijst met toestellen in Lijstweergave wordt weergegeven, kunt u het selectievakje Globaal gebruiken om alle gefilterde toestellen te selecteren of te deselecteren.

Wanneer het selectievakje Algemeen een groen minteken heeft (Het pictogram groen minteken in het selectievakje Algemeen geeft aan dat ten minste één, maar niet alle toestellen zijn geselecteerd.), betekent dit dat ten minste één, maar niet alle toestellen zijn geselecteerd. Selecteer dit pictogram opnieuw en het verandert in een vinkje (Het pictogram groen minteken in het selectievakje Algemeen geeft aan dat alle toestellen zijn geselecteerd.), wat aangeeft dat alle toestellen in de lijst (gefilterd of niet-gefilterd) zijn geselecteerd. Selecteer het een derde keer en het verandert weer in een leeg selectievakje (Het pictogram groen minteken in het selectievakje Algemeen geeft aan dat nul toestellen zijn geselecteerd.), wat aangeeft dat geen van de toestellen in de lijst momenteel zijn geselecteerd.

Opmerking: In de lijstweergave voor toestellen kunnen de bulkacties die beschikbaar zijn wanneer u een reeks toestellen selecteert met de Shift-toets, afwijken van de bulkacties die beschikbaar zijn wanneer u het selectievakje Algemeen gebruikt.

Voor meer informatie over integratie verwijzen wij u naar Toestelacties - Omschrijving.

Afgeschermde acties op alle toestellen - melding

Als u een actie wilt uitvoeren terwijl alle toestellen in uw vloot zijn geselecteerd, wordt er een melding weergegeven.

U probeert deze actie op [aantal] toestellen uit te voeren. Deze actie is mogelijk niet toepasbaar op alle toestellen. Dit kan zijn: de status van de inschrijving, het type beheer, toestelplatform, model of beperkingen van het besturingssysteem.

Met deze melding wordt u gewaarschuwd dat een groot toestelbestand een grote verscheidenheid aan fabrikanten, besturingssystemen en mogelijkheden kent. Deze beperking is niet gerelateerd aan Limiet op beheer in bulk en de meldingen die daardoor worden veroorzaakt. Als u een Limiet op beheer in bulk hebt ingesteld, wordt deze Waarschuwing over afgeschermde acties niet weergegeven.