Bij zelfinschrijving moeten eindgebruikers mogelijk over de juiste groeps-ID en inloggegevens beschikken. Als u met directoryservices heeft geïntegreerd, zijn deze inloggegevens hetzelfde als in de directoryservice.

U kunt ook uw e-maildomein aan de Workspace ONE UEM-omgeving koppelen. Deze procedure staat bekend als automatische ontdekking. Als Automatische ontdekking is ingeschakeld, vragen toestellen van ondersteunde platformen aan eindgebruikers om hun e-mailadres in te voeren. Deze toestellen vullen inschrijving automatisch in als het e-maildomein (de tekst achter @) overeenkomt, zonder dat er een groeps-ID of inschrijvings-URL hoeft te worden opgegeven. Zie Inschrijving via automatische ontdekking voor meer informatie.

Procedure

  1. Eindgebruikers navigeren naar AWAgent.com, dat automatisch detecteert of Workspace ONE Intelligent Hub is geïnstalleerd.
    Als Workspace ONE Intelligent Hub niet is geïnstalleerd, stuurt de website door naar de juiste app store voor mobiele toestellen.
  2. gebruikers die AirWatch Container gebruiken, downloaden deze app in de app store.
  3. Nadat de Workspace ONE Intelligent Hub- of Container-applicatie is geopend, voeren gebruikers hun inloggegevens in – en daarnaast hun e-mailadres, de URL of de groeps-ID – en gaan dan verder met inschrijving.

Volgende stappen