Het is alleen gepast om telecomgegevens van persoonlijke toestellen te verzamelen als u een subsidieprogramma hanteert waarbij mobiele telefoonkosten worden vergoed. In dat geval of wanneer er gebruik wordt gemaakt van bedrijfstoestellen, dient u het volgende te overwegen over het verzamelen van data:

  • Aanbieder/landcode – De aanbieder en landcode worden geregistreerd en kunnen worden gebruikt voor telefonische traceringsdoeleinden. Telecomschema's kunnen ingesteld worden en toestellen kunnen toegewezen worden aan het geschikte abonnement op basis van de mobiele provider en landcode. Deze informatie kan ook worden gebruikt om toestellen te volgen op basis van de thuisprovider en het land van herkomst of op basis van het huidige land en de huidige provider.
  • Roamingstatus – Deze status kan worden gebruikt om toestellen op te sporen die aan het roamen zijn. Netwerkbeleid kan worden ingezet om telefonie- en datagebruik uit te schakelen wanneer het toestel aan het roamen is of u kunt ook andere netwerkbeleidacties uitvoeren. Als het toestel aan een telecomabonnement is toegewezen, kan Workspace ONE UEM het datagebruik ook volgen wanneer het toestel aan het roamen is. Het verzamelen en monitoren van de roamingstatus kan nuttig zijn om hoge abonnementskosten te voorkomen als gevolg van roaming.
  • Mobiel dataverbruik – Dataverbruik uitgedrukt in het aantal bytes dat is verzonden en ontvangen. Deze data kan verzameld worden voor ieder mobiel toestel. Als het toestel aan een abonnement is toegewezen, kunt u het datagebruik bewaken op basis van een percentage van het totaal aan gegevens per betalingstermijn. Met deze functie kunt u netwerkbeleid maken gebaseerd op het percentage data dat verbruikt is en is nuttig in het voorkomen van hoge toeslagen op uw mobiele telefoniekosten.
  • Mobiel gebruik – Het aantal gespreksminuten dat voor elke mobiele telefoon kan worden verzameld. Net zoals bij data geldt ook hier dat als het toestel aan een abonnement is toegewezen, u het gebruik kunt bewaken op basis van een percentage van de minuten per betalingstermijn. Met deze methode kunt u netwerkregels maken gebaseerd op het percentage minuten dat verbruikt is, wat kan helpen bij het voorkomen van hoge toeslagen op uw mobiele telefoniekosten.
  • SMS-gebruik – De SMS-data die voor elk mobiel toestel kunnen worden verzameld. Net zoals bij dataverbruik geldt ook hier dat als het toestel aan een abonnement is toegewezen, u het gebruik van SMS kunt bewaken op basis van een percentage van de berichten per betalingstermijn. Met deze methode kunt u netwerkbeleid maken op basis van het percentage berichten dat wordt gebruikt. Het bewaken van het SMS-gebruik is nuttig om hoge toeslagen van providers bij overgebruik te voorkomen.