Uitgeschreven toestellen kunnen worden weergegeven in de Workspace ONE UEM console als ze in het verleden zijn geregistreerd of een ingeschreven status hebben gehad. U kunt ook toegang krijgen tot logboeken voor probleemoplossing voor een uitschrijving van het toestel uit de UEM console.

Uitgeschreven status

Een uitgeschreven toestel is een toestel met een van drie mogelijke scenario's.

  1. Het toestel is nieuw in Workspace ONE UEM en is niet ingeschreven of geregistreerd, en wordt dus niet beheerd. Een toestel kan in dit scenario niet worden weergegeven in de UEM console.
  2. Het nieuwe toestel is begonnen met het inschrijvingsproces van Workspace ONE en is geregistreerd bij de UEM console maar nog niet volledig geregistreerd. Dit scenario vindt normaal gesproken plaats tijdens een golf van nieuwe inschrijvingen waarbij toestellen worden geregistreerd als een manier om inschrijving te beperken. Het mechanisme waarmee geregistreerde toestellen kunnen worden ingeschreven, is een witte lijst voor toestellen. Een toestel met deze status is zichtbaar in de UEM console met de status 'Uitgeschreven'. Aangezien een geregistreerd toestel normaal gesproken een onderdeel is van het inschrijvingsproces, blijft een toestel niet lang in dit scenario.
  3. Een toestel kan ook worden uitgeschreven als de eindgebruiker van het toestel het MDM-profiel handmatig van het toestel verwijdert.

Zie Toestellen verwijderen voor meer informatie.